Afvalbranche

Kijk niet alleen naar bedreigingen, maar ook naar kansen! Waar krijgen mensen energie van?

Het cre

Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software biedt de informatie aan de medewerkers op een ergonomisch optimale wijze aan.

LPMO (Levensfasebewust PMO)

LPMO is in tegenstelling tot PMO ook gericht op levensfasen.

Piekbelasting onder controle

Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Preventiemedewerker

Een

Workability Index

De Work Ability Index meet het werkvermogen van medewerkers.

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Time management / Team plannen voor leidinggevende

Je werk beter of anders plannen kan werkdruk verminderen of wegnemen.

Ziekteverzuim verlagen door leidinggevende

Verlaag het ziekteverzuim binnen je team om zo de werkdruk van het overig personeel te verminderen.

Hoe ouderen aan het werk te houden

TNO heeft een toolbox ontwikkeld speciaal gericht op het aan het werk houden van ouderen.

Stress vermijden

Het is zinvol om goed met stress om te kunnen gaan.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de medewerker die ziek is, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer met een gezonde werkdruk aan het werk is.

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Voor de leidinggevende is het belangrijk dat in de ziekteperiode het werk doorgaat en voor de collega's is het belangrijk dat hun werkdruk door af

Zorg voor sociale steun

Als een medewerker onvoldoende regelmogelijkheden heeft om met zijn taakeisen om te gaan, kan sociale steun als een soort van buffer werken.

Burnout test

Hier kun je een snelle, informele test doen

Fobietest

Hier kun je een snelle, informele test doen

Herstelmogelijkheden

Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om als medewerker gezond te blijven en op het werk goed te

Het HeartMath

Een technologie die de fysiologische factoren van stress meetbaar maakt.

In gesprek gaan bij signalen van stress voor leidinggevende

Een gesprek over de stress kan lastig zijn, zeker als de medewerker ontkent dat er iets aan de hand is.

In gesprek gaan bij signalen van stress voor medewerkers

Hoe eerder je met stresssignalen in gesprek gaat, hoe meer kans om verzuim te voorkomen.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

Vraag feedback aan uw medewerkers en betrek hen bij de uitdagingen waar u als organisatie voor staat.

NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6070 biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid

Ontstressen

Het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk voldoende ontspannen te blijven

Roofbouwtest

Je pleegt roofbouw als je meer energie uitgeeft dan opneemt.

Signalen van stress herkennen met een checklist

Met de checklist kun je signalen van stress herkennen.

Stappenplan stress de baas

Via een paar stappen krijgt u de stressoorzaken concreet en u vindt de route naar oplossingen

Stress preventie test

Hier kun je een snelle, informele test doen

Stresstest

Hier kun je een snelle, informele test doen

Technostress rapport

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. Hier is h

Tips tegen technostress

Een risico van de technologische ontwikkelingen is een toenemende werkdruk, ook wel techno-stress genoemd.

Voorkomen terugval na psychische klachten voor leidinggevende

Om te zorgen dat de terugkeer geen terugval wordt, is het bovendien belangrijk om te leren van de reden van het verzuim

Voorkomen terugval na psychische klachten voor medewerkers

In kleine stappen weer aangepast werk doen is belangrijk om terug te komen in het reguliere arbeidsproces. Werk blijkt vaak een goed medicijn.

Vragenlijst psychische klachten

Een vragenlijst voor het schatten van de werkgebondenheid bij psychische aandoeningen.

Werk en priv

Door een gezonde balans tussen werk en priv

Werkplezier vergroten voor leidinggevende

De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Zeven praktijktips aanpak werkstress

Dit document biedt 7 tips voor organisaties om werkstress te voorkomen.
Gekozen filters: