Preventiemedewerkers

voor mijn team: Werkdruk risico's bespreekbaar maken

Werkdrukrisico’s bespreekbaar maken

Beschrijving

Het gezamenlijk bespreken van knelpunten die leiden tot werkdruk kan de aanzet zijn tot het vinden van een oplossing. U kunt dit bevorderen door ‘werkdruk’ regelmatig op de agenda van het werkoverleg te zetten. Ook kunt u werkdruk en werkstressrisico’s bespreken tijdens functioneringsgesprekken.

Effect

  • Als knelpunten worden opgelost, zal de werkdruk verminderen.
  • Door werkdruk bespreekbaar te maken kunt u werknemers steunen bij het omgaan met knelpunten. Deze sociale steun kan het risico op stress verminderen.
  • Het oplossen van knelpunten zal het werkproces efficiënter maken.
  • De betrokkenheid van werknemers neemt toe.
  • Het stimuleert de ontwikkeling van werknemers; werknemers leren van elkaar. 
  • De sfeer verbetert.

Tips

  • Soms is een training voor leidinggevenden en werknemers nodig.
  • Benader het thema positief: wat kan er worden verbeterd? Dat voorkomt een klaagsfeer.

Links / aan de slag

Bron: DeArbocatalogus.nl