Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Onderzoek personeelsgegevens

Onderzoek personeelsgegevens

Beschrijving
Gegevens van werknemers kunnen van ondersteunende waarde zijn om zicht te krijgen op werkdruk. Meestal zijn personeelsgegevens vrij gemakkelijk te genereren of al voorhanden.

Effect
Gegevens kunnen inzicht geven in werkdruk.

Tips
De volgende gegevens kun je genereren:

  • Bezetting: Ontwikkeling in formatie, geplande en feitelijke uren, inzet per week, overurenregistratie, gemiddeld verloftegoed.
  • Ziekteverzuim: Ontwikkeling in verzuimcijfers, opgegeven verzuimklachten – uit de registratie van leidinggevenden of uit het centrale verzuimregistratiesysteem – een gedetailleerde verzuimanalyse met interviews met werknemers en leidinggevenden, diagnose-codes (psychisch) en indrukken van de bedrijfsarts.
  • Verloop: Percentage en kwalitatieve gegevens uit exitinterviews, mits je deze gesprekken consequent laat voeren door een neutrale derde, zoals HRM, P&O of een externe partij. Via een exitformulier met categorieën met exitredenen kun je kwantitatieve én kwalitatieve exit-informatie verkrijgen op zowel organisatie- als afdelingsniveau.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: