Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Onderzoek werkbeleving

Onderzoek werkbeleving

Beschrijving
Onderzoek naar de werkbeleving van werknemers geeft inzicht in hun betrokkenheid bij het werk en de organisatie. Je krijgt inzicht in de verloopneiging en in de onderliggende oorzaken. Het is interessant om een onderscheid te maken in tevredenheid, betrokkenheid – ofwel loyaliteit – en bevlogenheid. Tevreden werknemers zijn nog niet per se loyaal en loyale werknemers nog niet per se bevlogen.

Effect
Je krijgt inzicht in betrokkenheid bij het werk en de organisatie.

Tips
Gaat het om het verminderen van verloop van werknemers, kies dan niet voor een ‘ouderwetse’ vragenlijst die op de tevredenheid van werknemers ingaat, maar minimaal voor een enquête die de betrokkenheid goed peilt. Wil je écht het meeste uit je mensen halen, let er dan op dat de vragen het onderwerp bevlogenheid in kaart brengen.
Kortom: de inhoud van je vragenlijst moet goed aansluiten op het doel dat je nastreeft met het vragenlijstonderzoek. Je kunt, en bovendien is dat efficiënt, het onderzoek werkbeleving koppelen aan het preventief medische onderzoek (PMO). 

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: