Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Loopbaanperspectief vergroten

Loopbaanperspectief vergroten

Beschrijving
Voor het werkplezier van werknemers zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen een functie en in je organisatie van groot belang. Beleeft een werknemer geen vreugde meer aan zijn werk, dan is de kans een stuk groter op verloop. Dat verhoogt de werkdruk voor de achterblijvers, zeker wanneer het moeilijk is om de vacatures weer snel in te vullen. Aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling is dus voor álle werknemers erg belangrijk. Bovendien: werknemers met meer werkplezier kunnen meer werkdruk aan. 

Effect
Loopbaanontwikkeling kan deel zijn van een breder levensfasebeleid, waarin aandacht is voor lichamelijke en geestelijke fitheid van werknemers in verschillende levensfasen en voor aansluitende arbeidsvoorwaarden.

Tips
Diverse oplossingen hebben een relatie met de levensfase waarin de werknemer zich bevindt. Door deze oplossingen verder toe te spitsen op voor de organisatie relevante levensfasen van werknemers, maak je levensfasebeleid.  

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: