Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Stappenplan publieke taak

Stappenplan publieke taak

Beschrijving
Werknemers met een publieke taak krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is onacceptabel. Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) adviseert, informeert en ondersteunt werkgevers met een publieke taak, opdat hun werknemers zonder beletsel hun werk kunnen uitvoeren. Het stappenplan agressie en geweld op het werk biedt hulp.

Effect
Door het stappenplan te doorlopen, kunt u uw beleid op het gebied van agressie en geweld toetsen. Waarmee is uw organisatie al vergevorderd en wat behoeft verdieping? Tevens werkt het stappenplan als een cyclus, immers het beleid is nooit af, na evaluatie behoeft het veelal aanscherping rekening houdend met de ontwikkelingen in de maatschappij.

Tips

  • Door het stappenplan agressie en geweld op het werk te hanteren creëert u een basis voor een effectief veiligheidsbeleid.
  • In het stappenplan agressie en geweld op het werk zijn acht maatregelen verweven. De maatregelen zijn beschreven en uitgewerkt in de Handreiking Agressie en Geweld. Ook zijn de maatregelen vertaald naar informatieve voorlichtingsfilms. De films staan op youtube kanaal en kunt u gebruiken in uw werkoverleg en presentaties.

Links / aan de slag
Het stappenplan agressie en geweld op het werk kunt u geheel zelf doorlopen. agressievrijwerk.nl biedt werkgevers en werknemers praktische informatie en instrumenten om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te voorkomen en te beperken. 

Bron: Expertisecentrum Veilige publieke zaak

Deze oplossing is ingedeeld in: