Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Film: Norm organisatie

Fim: Norm organisatie

Beschrijving
Vanuit de Arbocatalogus agressie en geweld zijn voor werkgevers met een publieke taak acht maatregelen benoemd die de basis vormen van een effectief veiligheidsbeleid. De maatregelen zijn vertaald naar informatieve voorlichtingsfilms. Eén van  de acht maatregelen is:
Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Effect
De voorlichtingsfilms kunt u gebruiken in uw werkoverleg en presentaties.

Tips
Bekijk de voorlichtingsfilm >

Links / aan de slag
Werknemers met een publieke taak krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is onacceptabel. Agressievrijwerk.nl is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Via dit kennisplatform willen zij werkgevers en werknemers informatie en praktische instrumenten bieden om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te voorkomen en te beperken.

Bron: Expertisecentrum Veilige publieke zaak

Deze oplossing is ingedeeld in: