Preventiemedewerkers

voor mijzelf: 30 praktijkvoorbeelden

30 praktijkvoorbeelden van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Beschrijving
Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld. Dit varieert van agressieprotocollen, gedragscodes tot voorbeeldbrieven.

Effect
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Tips
Door te klikken op de hieronder genoemde onderwerpen, krijgt u de uitgebreide weergave van de verschillende praktijkvoorbeelden.

Links / aan de slag
Werknemers met een publieke taak krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is onacceptabel. Agressievrijwerk.nl is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Via dit kennisplatform willen zij werkgevers en werknemers informatie en praktische instrumenten bieden om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te voorkomen en te beperken.

Bron: Expertisecentrum Veilige publieke zaak