Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Zelfinspectie methode agressie en geweld: 18 voorbeelden

Zelfinspectie methode: 18 voorbeelden van de Inspectie SZW

Beschrijving
Werknemers met dienstverlenende beroepen worden regelmatig met agressie en geweld geconfronteerd, variërend van schelden en beledigen tot (soms grof) lijfelijk geweld.
Het gaat zowel om werknemers uit de commerciële sectoren, als werknemers met publieke taken. Voorbeelden zijn werknemers bij de brandweer, in de horeca, hulpverleners in de gezondheidszorg, werknemers bij sociale diensten, bij woningcorporaties, in het openbaar vervoer en in het toezicht (er zijn nog vele andere voorbeelden). De Inspectie SZW heeft de Zelfinspectie ontwikkeld. Hiermee krijgen werkgevers het gereedschap in handen waarmee zij zelf hun aanpak van agressie en geweld kunnen toetsen en waar nodig verbeteren.

Effect
U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Tips
In de Zelfinspectie vindt u specifieke informatie over de aanpak van agressie en geweld in uw sector. Ook zijn er links naar onder andere Arbocatalogi en (voor zover beschikbaar) de Branchebrochures en verslagen van betreffende inspectieprojecten van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Daarnaast vindt u hier verwijzingen naar andere informatieve websites en documentatie. 
In 2011 zijn de volgende sectoren in de zelfinspectie opgenomen:

Links / aan de slag
Deze informatie is afkomstig van de website van de Inspectie SZW.