Preventiemedewerkers

voor mijzelf: FNV Werkdruk Box

FNV Werkdrukbox

Beschrijving
FNV bondgenoten heeft een werkdrukbox ontwikkeld met papieren en digitale hulpmiddelen om werkdruk aan te pakken. De werkdruk box vindt je hier.

Tips
Inhoud FNV Werkdrukbox - papier:

 • Het FNV Stappenplan 'Druk de Werkdruk'. 
  Dat biedt in drie duidelijke stappen houvast om samen met je collega's aan de slag te gaan tegen de werkdruk. Van begin- tot eindfase geeft het stappenplan aan waar je op moet letten en welke stappen je kunt nemen om jullie eigen acties tegen werkdruk succesvol te laten zijn.
 • Flyers over werkdruk.
  In deze flyer vind je een kort overzicht van informatie over werkdruk. Zo wordt omschreven wat werkdruk is en wat veel voorkomende oorzaken van werkdruk zijn. Ook wordt beschreven wat de gevolgen van ongezond hoge werkdruk zijn en hoe de werkdruk aangepakt kan worden. Het doel van de flyer is om mensen te informeren. Verspreid deze onder je collega’s die ook met werkdruk te maken hebben!
 • Stickers
  In de box zitten ook een aantal stickers die je op jouw werk kunt verspreiden. De opdruk van de sticker is het logo van de campagne Druk de Werkdruk. Met deze stickers kun je op jouw bedrijf de aandacht vestigen op de werkdruk en collega’s tegelijkertijd verwijzen naar de campagnewebsite .
 • Ansichtkaarten 
  Ook deze kun je op je werk neerleggen of ophangen om je collega’s te attenderen op de campagne Druk de Werkdruk en het aanpakken van de werkdruk binnen jouw bedrijf.
 • Een voorbeeld van een modelbrief/ voorbeeldtekst.
  Hiermee kunnen jij en je collega’s aangeven dat jullie aan de slag willen om de werkdruk te verminderen. De modelbrieven kun je ook gebruiken om de werkdruk en de wil van de werknemers om die te verminderen onder de aandacht van de werkgever te brengen.
  Let op: pas de brief waar nodig aan. In de digitale FNV Werkdrukbox zijn méér voorbeeldbrieven te vinden. In Word, zodat je de tekst makkelijk aan jullie situatie kunt aanpassen.
 • Visitekaartjes van de FNV Bondgenoten Arbotelefoon.
  Op deze kaartjes vind je de contactgegevens van de Arbotelefoon van FNV Bondgenoten. Bij de Arbotelefoon kunnen werknemers terecht met vragen over werkdruk en de campagne. Uiteraard is de Arbotelefoon ook beschikbaar voor andere vragen over veilig en gezond werk.
 • Lidmaatschapsformulieren
  ...om je collega’s lid te maken van de vakbond. Zodat de FNV ook in de toekomst voldoende mensen en middelen heeft om samen sterk te staan voor werknemersbelangen.

Inhoud FNV werkdrukbox - digitaal

 • Het FNV Stappenplan "Druk de Werkdruk" in digitale vorm, en in een printversie (pdf);
 • De werkdrukflyers in een prinversie (pdf);
 • Hulpmiddelen om de FNV Sneltest Werkdruk makkelijker in te zetten voor groepen werknemers: afdelingen, teams, bedrijven,.....;
 • Voorbeeldteksten/ modelbrieven in Word, om te gebruiken bij je activiteiten;
 • De mogelijkheid om je aan te sluiten bij het "FNV Netwerk Werkdruk";
 • Veelgestelde vragen over de Werkdrukbox;
 • Gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de FNV Werkdrukbox.

Links / aan de slag
De FNV Werkdrukbox bestaat uit een papieren en een digitaal deel. Het papieren deel wordt je op aanvraag via de post toegezonden. Het digitale deel zit als bijlage bij de mail die je naar aanleiding van de aanvraag ontvangt.

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: