Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Goede slachtoffernazorg, wat houdt dat in?

Beschrijving

Goede nazorg is van wezenlijk belang voor slachtoffers. Slachtofferzorg begint al tijdens de directe afhandeling van agressie-incidenten.

Verschillende vormen van slachtofferopvang:

  • 'Eerste opvang', ook wel lekenopvang genoemd. In veel gevallen is het aan de directe collega's, de chef of rayonleider om dit te doen. Als zij slachtofferopvang in hun takenpakket hebben, is het nodig om hen goed te informeren over deze verantwoordelijkheid. Daar hoort ook een goede instructie bij over het concreet organiseren van deze eerste opvang, hoe je verwerkingsproblemen kunt signaleren en naar wie je mensen kunt doorverwijzen.
  • 'Tweedelijns opvang', meestal gesprekken met gespecialiseerde deskundigen. Dat kunnen psychologen of verpleegkundigen van arbodiensten zijn. Zij hebben een specifieke kwalificatie om traumaproblematiek te herkennen, te bespreken met slachtoffers en met hen na te gaan welke stappen wenselijk zijn en hen zo nodig door te verwijzen. Als er sprake is van ernstige incidenten zoals overvallen of grof fysiek of psychisch geweld, is het belangrijk deze tweedelijns deskundigen snel in contact te brengen met de slachtoffers.
  • 'Derde lijn', professionele trauma(gespreks)therapie. Dit gebeurt meestal op indicatie van een medicus (huisarts of bedrijfsarts) of paramedicus (bedrijfsverpleegkundige van de arbodienst).

Effecten

Hoe schijnbaar onvermijdelijk ook, het is en blijft de bedoeling dat werknemers hun werk zo veilig mogelijk doen. Dat betekent ook: de strijd aangaan om agressie en geweld tegen werknemers zoveel mogelijk terug te dringen en te voorkomen.

Tips

  • Maak een eerste inschatting over de impact van de gebeurtenis op betrokkenen. Het gaat hierbij om materiële, maar ook om immateriële schade.
  • Prik een moment om te toetsen of er mogelijk verwerkingsproblemen zijn: één tot twee weken later. Er kunnen dan verwerkingsproblemen blijken die eerder nog niet zichtbaar waren.
  • Maar ook weken of zelfs maanden later kunnen zich verwerkingsproblemen in het gedrag van personen manifesteren. Verwijs ook dan zonodig door naar deskundige hulpverleningsinstanties.

Links / aan de slag

-

Bron: FNV Bondgenoten