Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Vijf tips voor een gesprek met je werkgever

Vijf tips voor een gesprek met je werkgever

Beschrijving
Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk dus vooraf na wat je in een gesprek over de werkdruk met je werkgever precies aan de orde wilt stellen en hoe je dat wilt gaan doen.

Effect
Een goede voorbereiding levert een beter resultaat op.

Tips

 • Bereid je voor
  Bespreek het zo mogelijk met collega's. Kijk ook nog eens goed naar je eigen argumenten. Welke tegenargumenten verwacht je en hoe ga je daarop reageren? Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je tijdens het gesprek niet met je mond vol tanden komt te staan. Dankzij een goede voorbereiding kun je het gesprek als redelijk mens voeren, laat je het niet in een woedeaanval ontaarden en druip je niet met de staart tussen de benen af.
  Denk ook vooraf na wat je met het gesprek wilt bereiken: alleen een luisterend oor, of duidelijke maatregelen om de situatie te verbeteren. Zo ja, welke maatregelen zijn dan nodig?
 • Kun je het alleen?
  Kun je het probleem alleen af, of is het zinnig het ook aan de orde stellen bij vakbond of ondernemingsraad. Of in het werkoverleg. Vaak is het aan te raden er eerst in eigen kring of met je leidinggevende over te praten. En misschien kom je dan wel samen tot de conclusie dat het tijd is om de bond of de or erbij te halen.
 • Benadruk ook het belang van je werkgever
  Te hoge werkdruk is een probleem. Voor jou, omdat je het  werk niet afkrijgt. Omdat je te veel uren moet maken. Omdat je er gestrest en op den duur ziek van wordt. Maar vaak ook voor het bedrijf. Want:
  - te hoge werkdruk leidt tot kwalitatief minder werk en klagende klanten;
  - te hoge werkdruk tast de motivatie aan en op den duur ook de productiviteit;
  - te hoge werkdruk leidt tot extra kosten in de vorm van 'herstelacties' voor gemaakte fouten, hogere verzuim- en zelfs WAO/WIA-kosten voor het bedrijf;
  - te hoge werkdruk leidt ertoe dat het bedrijf 'van dag tot dag' leeft: je hebt de tijd niet om na te denken over de langetermijnactiviteiten en -plannen, over nieuwe productmogelijkheden, of over mogelijkheden het werk anders en beter te doen.
  Laat dat in het gesprek met je leidinggevende goed naar voren komen: te hoge werkdruk is slecht voor de werknemers, maar op den duur ook voor het bedrijf zelf.
 • Een goed gesprek
  Met een in alle rust gevoerd gesprek, waarin argumenten vooropstaan en je probeert elkaars invalshoek te begrijpen, kom je vaak het verst. Streef - daar waar mogelijk (en dat is helaas niet altijd het geval) - naar een zogenaamde 'win-win'-situatie.
 • Maak afspraken
  Probeer in het gesprek tot concrete afspraken te komen. Dus geen vrijblijvend 'het heeft de aandacht', maar: wat zullen we er (liefst samen) aan doen, wie doet wat, wanneer?

Links / aan de slag
-

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: