Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Oplossingen voor pesten voor medewerkers

Oplossingen voor pesten

Beschrijving
Er bestaan vele tientallen publicaties over hoe pesten en intimideren tegen te gaan. Adviesbureaus en websites zijn er te over. Zoals wel vaker zit er het nodige kaf in het korenveld van oplossingen en aanbieders van oplossingen. Goede oplossingen, dat zijn oplossingen die bewezen hebben dat ze weken. En bewijs betekent: resultaat, liefst meetbaar. Resultaten kunnen zijn:

 • Een specifieke pestsituatie houdt op te bestaan.
 • Pesten en intimideren op bedrijf of afdeling vermindert of verdwijnt
 • Snel ingrijpen voorkomt erger.
 • Goede slachtofferbegeleiding draagt eraan bij dat werknemers geen blijvende psychische of lichamelijke schade overhouden aan pesten en intimideren.
 • Slachtoffers - en hun collega's  - kunnen weer volwaardig aan de bak, in een veilige pest- en intimidatievrije werkomgeving.

Jammer genoeg bestaan er weinig harde gegevens over het wel of niet werken van oplossingen. Eén ding weten we zeker: goede oplossingen zijn altijd maatwerk. Op maat voor de betrokken onderneming, de betrokken werknemers en de slachtoffers.

Effect

 • Een maatlat voor goede oplossingen is ook de zogenaamde 'arbeidshygiënische strategie': preventieve oplossingen, die het probleem bij de bron aanpakken waardoor het als het ware verdwijnt, zijn het beste.
  Dit type oplossing heeft een structurele impact op de werkomstandigheden van werknemers
 • Omdat 100% preventieve oplossingen niet altijd voorhanden zijn, grijpen we vaak naar andere, minder structurele oplossingen. De problemen verdwijnen niet, maar de negatieve gevolgen voor werknemers verminderen.

Tips 

Werknemers die gepest worden, kunnen zelf de volgende stappen zetten:

 • Maak duidelijk dat je het pestgedrag niet accepteert.
 • onderzoek of er meer collega's zijn die het slachtoffer zijn van pestgedrag door dezelfde persoon. Samen sta je sterker.
 • meld pestgedrag altijd. Bijvoorbeeld aan de leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts of de klachtencommissie.
 • in het uiterste geval kun je besluiten om naar een andere baan te zoeken. Hou er wel rekening mee dat werknemers die vrijwillig ontslag nemen, geen recht hebben op een WW-uitkering.

Collega's
Werknemers die zien dat een collega gepest wordt, kunnen ook een hoop doen:

 • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag
 • Beloon de dader niet voor zijn gedrag en lach daarom niet met hem mee
 • Benadruk de positieve kanten van het slachtoffer
 • Zoek medestanders onder de collega's: hoe meer mensen het pesten afkeuren, hoe groter de kans dat het stopt. De dader beleeft dan immers weinig lol meer aan zijn gedrag.

Links / aan de slag
-

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: