Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Je bent zelf slachtoffer van pesten: wat kun je doen?

Je bent zelf slachtoffer van pesten: wat kun je doen?

Beschrijving
Laten we ons even verplaatsen in onze eigen kindertijd. Wat deed je als je gepest werd? Je zocht steun bij vertrouwde personen, in de regel je ouders of een begrijpende leerkracht. Bij volwassenen gaat het niet anders: ook voor hen is het heel belangrijk om steun te zoeken bij anderen, niet bij ouders of leerkrachten, maar bij een vertrouwenspersoon, ondernemingsraad, collega of leidinggevende.

Effect
Steun kan het verergeren van klachten voorkomen.

Tips 
Wanneer je zelf slachtoffer bent of dreigt te worden, ga dan als volgt te werk:

 • Blijf kalm: Ga zelf  zo kalm mogelijk met het conflict om, tot er een oplossing is gevonden. Een eigen emotionele reactie leidt vaak tot een verdere escalatie
 • Ga in gesprek: Probeer in eerste instantie de pester aan te spreken. Sommige conflicten zijn dan zonder escalatie op te lossen.  Soms realiseert de pester zich niet wat voor effect hij heeft en kan de situatie opgelost worden door een goed gesprek.
 • Lukt het niet om er zelf met de pester uit te komen,  stel het dan aan de orde bij de leidinggevende.
 • Zoek een luisterend oor: Sommige bedrijven hebben een vertrouwenspersoon in dienst, of stellen deze beschikbaar aan werknemers. Vertrouwenspersonen bieden ondersteuning aan het slachtoffer in de zin van eerste opvang, maar ze proberen soms ook een bemiddelende rol in te nemen om het conflict op te lossen. Daarnaast kunnen ze het slachtoffer ook begeleiden bij verdere procedures binnen of buiten het bedrijf (klachtencommissie, etc.) Is er geen vertrouwenspersoon in het bedrijf zelf,  dan is er wellicht een externe vertrouwenspersoon voor de bedrijfstak waar je in werkt. Anders kan de bedrijfsarts of een maatschappelijk werker/vertrouwenspersoon van de Arbodienst je ondersteunen. De bedrijfsarts kan je mentaal bijstaan in deze situatie, maar hij kan ook de werkgever aanspreken op zijn verplichtingen, waarna de werkgever actie hoort te ondernemen. Sommige bedrijven of sectoren hebben een speciale klachtencommissie voor ongewenst gedrag. Een klachtencommissie kan bijvoorbeeld de werkgever opdragen om voor adequate bemiddeling of andere maatregelen te zorgen.
  Enkele andere opties:
  - de preventiemedewerker: bij gebrek aan initiatief van de werkgever of gebreken in het beleid kan de preventiemedewerker de werkgever hierop aanspreken.
  - soms kan de ondernemingsraad een oplossing bieden. De OR is vooral bedoeld voor collectieve zaken, die alle werknemers of groepen werknemers betreffen. Maar een pestsituatie staat vaak niet op zichzelf: ook andere collega's kunnen er mee geconfronteerd worden. En soms wil een OR ook in actie komen voor een individu.
 • Onderbouw je probleem: Leg zaken vast, schrijf ze op en maak een logboek. Zo weet je wanneer er ongewenste zaken plaatsvonden, wat de aanleiding was, wie erbij aanwezig waren en ook hoeveel werktijd er verloren ging met deze zaken. Dit archief kan dienen als bewijs.
 • Steun buiten het bedrijf: Er zijn soms ook mogelijkheden buiten het bedrijf, voor het geval er binnen het bedrijf geen of geen adequate oplossing te vinden is, bijvoorbeeld bij de vakbond.
 • Maak jezelf sterk:
  - Wacht niet af maar neem onmiddellijk maatregelen: schakel tijdig de  verschillende instanties in: collega's, de OR of de vertrouwenspersoon.
  - Zwijg niet maar maak het juist bekend. 
  - Benadruk dat het er niet alleen om gaat dat jij het slachtoffer bent maar dat het bedrijf een probleem heeft op te lossen: het uitbannen van ongewenst gedrag!
  Liever nu een ingewikkeld, maar nog oplosbaar probleem voor het bedrijf, dan straks een onoplosbaar conflict waar je als slachtoffer de dupe van blijft.
 • Doe het niet alleen: Voor het uitvoeren van bovenstaande adviezen heb je wel enige kracht nodig. Het zoeken van collega’s die je kunnen ondersteunen, vertrouwenspersonen, die naar je luisteren en met wie je kunt overleggen is erg belangrijk. Dat kunnen collega’s zijn, of de officiële vertrouwenspersoon van bedrijf of arbodienst, een maatschappelijk werker of de huisarts.

Links / aan de slag
-

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: