Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Mijn collega wordt gepest: wat kan ik doen?

Mijn collega wordt gepest…wat kan ik doen?

Beschrijving
Ongewenst gedrag op het werk heeft vaak ernstige gevolgen voor het slachtoffer. Dus is doortastend optreden van groot belang. Doortastend optreden is ook: zorgvuldig optreden. Een verkeerde aanpak kan het voor slachtoffer(s) nog erger maken dan het al is. "Bezint eer ge begint."

Effect
Het beste is een aanpak die erop gericht is de oorzaken van pesten of intimideren weg te nemen, zodat de kans op herhaling bij dezelfde of andere personen zo klein mogelijk is. Dat geldt als pesten en intimideren "gewoon" dreigen te worden, maar óók als je er voor het eerst mee te maken krijgt.

Tips
Wat kan ik doen, als mijn collega gepest wordt: 

 • Wees er op tijd bij: Hoe sneller pesten en agressie worden herkend, aangepakt en opgelost, hoe minder erg de gevolgen voor het slachtoffer zijn. Hoe langer de situatie voortduurt, of erger escaleert, hoe moeilijker het vinden van een goede oplossing zal zijn. Als een conflict escaleert wordt het steeds moeilijker de situatie op te lossen, en steeds lastiger om weer aan het werk te kunnen in de eigen functie. Bij escalatie gaan mensen steeds meer met hun hakken in het zand staan en zullen ze veel minder snel geneigd zijn om de situatie uit te praten. Als er pas na maanden een oplossing voor een conflict wordt gezocht, dan zal het slachtoffer veelal langdurige klachten hebben en vaak niet  meer in staat zijn terug te keren op de werkplek (tenzij de werkgever de pester ontslaat).
 • Zoek bondgenoten, vraag advies: In je eentje bereik je niet altijd een goed resultaat. Het kan nuttig zijn het probleem samen met collega's te bespreken of op te pakken. Het kan ook nuttig zijn om eerst advies te vragen aan anderen. Dat kan een vertrouwenspersoon in het bedrijf zijn, of de afdeling Personeelszaken, maar ook de Vertrouwenstelefoon van FNV Bondgenoten of de arbotelefoon van de bond.
 • Ga goed na: Wie pest en/of intimideert er, en wie is/ zijn het slachtoffer?
  Ga niet af op verhalen en geruchten, maar baseer je op feiten. Maak het niet erger of minder erg dan het is, maar wees objectief. Ga in gesprek met slachtoffer(s) en verwijs ze zonodig naar hulpverleners.
 • Onderzoek: Hoe gaat het pesten in zijn werk?
  Wat zijn de belangrijkste oorzaken die pesten of intimideren in de hand werken? 
 • Zoek oplossingen: Je stelt ze niet voor de lol aan de orde. Je wilt dat er iets aan gedaan wordt. Oplossingen vind je het beste samen met verantwoordelijken, samen met deskundigen, samen met slachtoffers. 
 • Maak afspraken over wat er gaat gebeuren en leg die vast: Je weet nu wat er aan de hand is en waarom. Je hebt mogelijke oplossingen samen op een rij gezet. Dan is het tijd om afspraken te maken, die er op gericht zijn problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
  Afspraken zijn pas afspraken als ze de 3 W's bevatten:
  - Wat gaat er gebeuren?
  - Wie gaat het doen?
  - Wanneer zullen de afspraken worden uitgevoerd ?
 • Houd de vinger aan de pols, en evalueer: Afspraken maken is soms lastig. Ze ook uitgevoerd krijgen is vaak nog lastiger. Denk niet: 'we hebben nu afspraken, dus het probleem is opgelost' . Houd gezamenlijk in de gaten of gemaakte afspraken ook echt worden uitgevoerd. Trek tijdig aan de bel als dat verkeerd gaat. Kijk steeds of de afspraken het doel: geen pesten, geen discriminatie en geen intimidatie ook dichterbij brengen.
 • En evalueer samen na een jaar: hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Links / aan de slag
-

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: