Preventiemedewerkers

voor mijn team: Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden

Beschrijving
Vaak denken werknemers die zijn geconfronteerd met agressie, ‘dat dit nu eenmaal bij de uitoefening van het werk hoort’. Ook collega’s kunnen er zo over denken. Hierdoor melden zij agressie-incidenten niet altijd. Dit kan nog worden versterkt wanneer de cultuur binnen de organisatie de werknemers onvoldoende sociaal steunt. Om dit tegen te gaan kan de organisatie uitdragen dat dit niet bij het werk hoort. Om het onderwerp bespreekbaar te maken kunt u agressie en geweld in de bestaande overlegstructuren, zoals het team-en afdelingsoverleg, permanent agenderen. Spilfunctionarissen bij het bespreekbaar maken en houden zijn leidinggevenden en P&O-adviseurs.

Effect

  • Door agressie en geweld bespreek te maken voorkom je dat werknemers hun ontevredenheid niet uitspreken en ermee blijven doorlopen. Als agressie en geweld niet bespreekbaar zijn, kan dat leiden tot verminderde motivatie of zelfs tot verzuim.
  • Als u adequaat optreedt tegen agressie en geweld, dan treden er minder verstoringen in het werkproces op.
  • Een open cultuur is niet alleen goed voor het bespreekbaar maken van agressie en geweld, maar ook van ander onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn.

Tips

  • Benodigde inspanning: Deze oplossing vraagt veel van leidinggevenden. De leidinggevende moet het onderwerp goed voorbereiden, voordat hij het in het werkoverleg ter sprake brengt. Een recent incident zou een startpunt van de discussie kunnen zijn. Van groot belang is dat de discussie gaat over ‘Wat kunnen we doen om dit te voorkomen?’ (en niet over ‘Wat deed jij fout, waardoor dit kon gebeuren?’). Leidinggevende kunnen een training volgen, zodat zij met werknemers open gesprekken kunnen voeren en vertrouwen kunnen creëren.
  • Succes- en faalfactoren: Een open en voor werknemers veilige sfeer is een voorwaarde om dit onderwerp te kunnen bespreken.

Links / aan de slag

Bron: DeArbocatalogus.nl