Preventiemedewerkers

voor mijzelf: NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

NPR 6070 Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Beschrijving
De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6070 biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen, met name voor het inzetbaar houden van oudere medewerkers.

Effect
Een document met een aantal modellen hoe dit op organisatie niveau aan te pakken biedt inzichten en hou vast.

Tips
Aan de richtlijn is een scan gekoppeld. De scan is een systematische methode om de stand van zaken, en het ontwikkelpotentieel met betrekking tot duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen. De bedoeling is degenen die zich bezighouden met personeel en organisatie, communicatie, medezeggenschap, veiligheid en gezondheid erbij te betrekken en de doelgroep een dwarsdoorsnede van de organisatie, van hoog tot laag te laten zijn.

Links / aan de slag

Zie de inzetbaarheidstoolbox.

 

Deze oplossing is ingedeeld in: