Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Sneltest Werkdruk FNV

Sneltest Werkdruk FNV

Beschrijving
Te hoge werkdruk is vaak een kwestie van structureel te veel werk en te weinig tijd. En dus van haast-haast-haast. Structureel te hoge werkdruk leidt tot grotere vermoeidheid, en daarmee tot meer behoefte om uit te rusten (herstelbehoefte). 
De FNV Sneltest Werkdruk hanteert twee invalshoeken, op basis waarvan een eerste inschatting gemaakt wordt van de werkdruk van de medewerker en een groep medewerkers.

  • Werktempo en werkhoeveelheid: Is de medewerker in staat om het werk te doen wat van hem of haar gevraagd wordt in de beschikbare tijd?
  • Herstel na het werk(herstelbehoefte):Hoe moe is de medewerker na het werk? Kan de medewerker zich voldoende herstellen na het werk?

Effect
De FNV Sneltest Werkdruk geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies.

Tips
Doe  de sneltest Werkdruk.

Links / aan de slag
Voor een onderbouwing zie de website.

Bron: FNV Bondgenoten

Deze oplossing is ingedeeld in: