Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Herinrichten van werkprocessen om de klantvriendelijkheid te vergroten

Beschrijving
Irritatie en agressie bij gefrustreerde klanten kunt u voorkomen door de werkprocessen anders in te richten. Denk aan het verkorten van wachttijden, maar ook het beter informeren van klanten, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.

Effect

  • U kunt agressie-incidenten voorkomen.
  • De klantvriendelijkheid neemt toe.
  • Ook de tevredenheid van (service verlenende) werknemers neemt toe.

Tips

  • Benodigde inspanning: Het herinrichten van een proces kan enige tijd in beslag nemen. Voordat u tot herinrichting overgaat, zult u eerst een analyse moeten maken van de aspecten die bij klanten agressie kunnen opwekken.
  • Succes- en faalfactoren: Het kan nuttig zijn een externe begeleider (A&O-deskundige) in te schakelen.

Links / aan de slag

  • Een artikel over klantvriendelijkheid voor facilitair succes is hier te lezen. 

Bron: DeArbocatalogus.nl