Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Herkennen van werkdruk: individueel niveau incl. lijst signalen

Herkennen van werkdruk: individueel niveau incl. lijst signalen

Beschrijving
Om na te gaan of jouw werkdruk gezond is, kun je je een beeld vormen van de balans tussen ‘moeten’, ‘mogen’, ‘willen’ en ‘kunnen’. Of werkdruk tot werkstress leidt is afhankelijk van de ernst van de onbalans en de mogelijkheden voor ontspanning en ondersteuning. In de Arbocatalogus GGZ zijn handige hulpmiddelen opgenomen. Naar deze hulpmiddelen wordt doorgelinkt. 

Effect
Werknemers kunnen de tips gebruiken om na te gaan of ze last hebben van werkdruk of werkstress. Leidinggevenden kunnen het gebruiken om werkdruk bij hun werknemers te herkennen.

Tips

  • Bezie in de lijst van stresssignalen of er sprake is van werkdruk of van werkstress (doorklik checklist werkdruk of werkstress).
  • Indien je verschillende stresssignalen uit de lijst herkent, is er mogelijk sprake van werkstress. Wees er alert op dat de stresssignalen ook andere oorzaken kunnen hebben, bijvoorbeeld uit de privésituatie.
  • Als er sprake is van werkstress, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met je leidinggevende. Neem voldoende tijd voor het gesprek. Doel van zo’n afspraak is om de oorzaken in kaart te brengen, de gevolgen zo veel mogelijk te beperken en een plan te maken voor de aanpak. Maak ter voorbereiding op het gesprek gebruik van de indeling ‘moeten, mogen, willen en kunnen’ uit het algemene blad over werkdruk. Vertel tijdens het gesprek welke signalen je bij jezelf waarneemt en benoem de gevolgen.
  • Maak samen een overzicht van oorzaken van werkdruk en stel een plan op voor de aanpak.
  • Heb je twijfels over je mate van werkdruk of werkstress, gebruik dan de checklist werkdruk- en stresssignalen als hulpmiddel.

Links / aan de slag
Bekijk de gehele website van de Arbocatalogus van de GGZ

Bron: Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg

Deze oplossing is ingedeeld in: