Preventiemedewerkers

voor mijn team: Herkennen van werkdruk: teamniveau incl. lijst signalen

Herkennen van werkdruk: teamniveau incl. lijst signalen

Beschrijving
Om vast te stellen of er in een team sprake is van een gezonde werkdruk, is het belangrijk om na te gaan of het ‘moeten, mogen, willen en kunnen’ van het team in balans is (zie het algemene blad over werkdruk). Het ‘moeten’ en het ‘mogen’ zijn goed te vertalen naar het groepsniveau. Bij het ‘willen’ en ‘kunnen’ gaat het niet alleen om de optelsom van de individuele motivatie en competenties. Het gaat ook om de vaardigheden om goed samen te werken. En over de vraag of er voldoende mensen in het team zijn met de juiste competenties voor het werkaanbod. Bij onbalans op teamniveau zijn de signalen daarvan meestal zichtbaar. In de Arbocatalogus GGZ zijn handige hulpmiddelen opgenomen. Naar deze hulpmiddelen wordt doorgelinkt. 

Effect
Met de tips kun je nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op teamniveau.

Tips

  • Gebruik de checklist met signalen om na te gaan of er negatieve gevolgen merkbaar zijn.
  • Organiseer een teambespreking om te bespreken welke signalen zichtbaar zijn.
  • Trek hier voldoende tijd voor uit. Bereid het overleg goed voor. Is het moeilijk tijd vrij te maken voor het overleg, ga dan weg van je eigen werkplek. De kans op verstoringen is dan minder groot.
  • Benoem het doel van het overleg en spreek spelregels af (zoals naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten).
  • Benadruk als leidinggevende dat je serieus om zult gaan met de uitkomsten van het overleg.
  • Realiseer je als leidinggevende dat je zelf ook een oorzaak van de werkdruk in je team kunt zijn. Schakel zo nodig een onafhankelijke procesbegeleider in voor het overleg (stafmedewerker, collega-leidinggevende, externe procesbegeleider).

Links / aan de slag
Bekijk de gehele website van de Arbocatalogus van de GGZ

Bron: Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg

Deze oplossing is ingedeeld in: