Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Herkennen van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst signalen

Beschrijving

Om vast te stellen of er in de organisatie sprake is van een gezonde werkdruk, is het belangrijk om na te gaan of het ‘moeten, mogen, willen en kunnen’ van de organisatie in balans is (zie het algemene blad over werkdruk). Het ‘moeten’ en het ‘mogen’ zijn goed te vertalen naar het organisatieniveau. Bij het ‘willen’ en ‘kunnen’ gaat het niet alleen om de optelsom van de individuele motivatie en competenties. Het gaat ook om de vaardigheden om goed samen te werken. En over de vraag of er voldoende mensen in de organisatie zijn met de juiste competenties voor het werkaanbod. Bij onbalans op organisatieniveau zijn de signalen daarvan meestal zichtbaar.
In de Arbocatalogus GGZ zijn handige hulpmiddelen opgenomen. Naar deze hulpmiddelen wordt doorgelinkt. 

Effect
Met deze tips kunt je nagaan in hoeverre er sprake is van werkdruk op organisatieniveau.

Tips

Links / aan de slag
Bekijk de gehele website van de Arbocatalogus van de GGZ

Bron: Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg

Deze oplossing is ingedeeld in: