Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: LPMO (Levensfasebewust PMO)

LPMO (Levensfasebewust PMO)

Beschrijving
Levensfasebweust Periodiek Medisch Onderzoek (LPMO) is een onderdeel van de WEB Monitor. Het WEB model gaat er van uit dat er in werk zowel stressoren (leidend tot stress-reacties) als energiebronnen (samen met persoonlijke hulpbronnen, leidend tot bevlogenheid) zijn. LPMO is in tegenstelling tot PMO ook gericht op levensfasen.

Effect
In de LPMO worden stressoren en energiebronnen in kaart gebracht. Daarnaast wordt ingegaan op de levensfase waarin iemand zit, op vermoeidheid en op BRAVO factoren (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning). Achterliggende theorie is dat deze factoren allen van invloed zijn op iemands inzetbaarheid en op actief leergedrag. Medewerkers vullen de vragenlijst online in. Na het onderzoek worden de resultaten geanalyseerd. De werkgever ontvangt de onderzoeksresultaten op team- en organisatieniveau. Medewerkers ontvangen een individuele rapportage. Een professional bespreekt vervolgens de resultaten met de werkgever, en kan ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak.

Tips
Pas dit toe bij oververtegenwoordiging van jongeren of juist ouderen in bepaalde functies

Links  / aan de slag

-

Deze oplossing is ingedeeld in: