Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Informatie voor uitzendkrachten

Informatie voor uitzendkrachten

Beschrijving
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een plan voor de aanpak van PSA aankondigt. 

Effect
Uitzendkrachten hebben hier veel van doen met werkdruk en werkstress, maar weten vaak niet precies waar aan te kloppen voor vragen en oplossingen. Deze informatie helpt daarbij.

Tips
Gebruik de informatie voor uitzendkrachten, daar staat veel in over risico’s, rechten en tools.

Links / aan de slag

Op de website informatie voor uitzendkrachten is informatie te vinden.

Bron: Stichting Arbo flexbranche