Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Aanpakken van werkdruk: individueel niveau incl. lijst maatregelen

Aanpakken van werkdruk: individueel niveau

Beschrijving
Een belangrijke stap is gerichte maatregelen te treffen om de werkdruk beheersbaar te krijgen.

Effect
Door in overleg maatregelen te kiezen kan werkdruk aangepakt worden.

Tips

  • Gebruik de checklist met mogelijke werkdrukmaatregelen op individueel niveau. In deze checklist staan mogelijke maatregelen voor een aantal veel voorkomende oorzaken van werkdruk. Of deze maatregelen in een specifieke situatie toepasbaar zijn, hangt van de omstandigheden af. Gebruik de lijst vooral als inspiratiebron.
  • Maak samen met je leidinggevende afspraken om jouw werkdruk op een acceptabel niveau te brengen en te houden.
  • Zorg dat de gemaakte afspraken Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) zijn, en leg ze vast in een plan van aanpak. Je kunt hiervoor het doe-het-zelfformulier gebruiken dat ABVAKABO FNV heeft ontwikkeld.

Links / aan de slag
Bekijk de gehele website van de Arbocatalogus van de GGZ

Bron: Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg

Deze oplossing is ingedeeld in: