Preventiemedewerkers

voor mijn team: Aanpakken van werkdruk: teamniveau incl. lijst maatregelen

Aanpakken van werkdruk: teamniveau

Beschrijving
Een belangrijke stap is gerichte maatregelen te treffen om de werkdruk beheersbaar te krijgen. In de Arbocatalogus GGZ zijn handige hulpmiddelen opgenomen. Naar deze hulpmiddelen wordt doorgelinkt. 

Effect
Door in overleg maatregelen te kiezen kan werkdruk aangepakt worden.

Tips

  • Maak gebruik van de teambespreking over werkdruk waar de knelpunten in het team zijn besproken (zie het blad Herkennen van werkdruk: teamniveau).
  • Houd een brainstormsessie om maatregelen te bedenken voor de oorzaken die prioriteit hebben gekregen.
  • Gebruik als inspiratiebron zo nodig de checklist met mogelijke werkdrukmaatregelen op teamniveau.
  • Maak onderscheid tussen maatregelen op individueel niveau (wat kan ik zelf doen?), op teamniveau (wat kunnen we samen doen?) en op organisatieniveau (wat kan de organisatie doen?). Dit levert een groot aantal mogelijke maatregelen op.
  • Kies met elkaar van welke maatregelen jullie het meeste effect verwachten. Weeg dit ook af tegen de kosten (in tijd, geld, en moeite die het kost om de maatregelen ingevoerd te krijgen). Kies bij voorkeur een combinatie van individuele, team- en organisatiemaatregelen.
  • Zet de maatregelen in een concreet plan van aanpak.
  • Alternatief: Voor een teambespreking is ook het FNV-werkdrukspel Spelen met werkdruk goed te gebruiken.

Links / aan de slag
Bekijk de gehele website van de Arbocatalogus van de GGZ

Bron: Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg

Deze oplossing is ingedeeld in: