Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Aanpakken van werkdruk: organisatieniveau incl. lijst maatregelen

Beschrijving

Een belangrijke stap is een gericht plan van aanpak opstellen en uitvoeren om de werkdruk beheersbaar te krijgen. In de Arbocatalogus GGZ zijn handige hulpmiddelen opgenomen. Naar deze hulpmiddelen wordt doorgelinkt. 

Effecten

Met de informatie onder de tips kan werkdrukbeleid geformuleerd worden.

Tips

  • Inventariseer met het projectteam of de arbowerkgroep wat geschikte maatregelen zijn voor de oorzaken die prioriteit hebben gekregen.
  • Gebruik als inspiratiebron zo nodig de checklist met mogelijke werkdrukmaatregelen op organisatieniveau.
  • Zijn individuele teams in de organisatie ook bezig maatregelen te bedenken? (zie blad Aanpakken werkdruk: teamniveau). Inventariseer dan ook bij de deelnemende teams welke maatregelen op organisatieniveau zij hebben bedacht en neem deze zo mogelijk op in het plan van aanpak op organisatieniveau.
  • Kies met elkaar van welke maatregelen jullie het meeste effect verwachten. Weeg dit ook af tegen de kosten (in tijd, geld, en moeite die het kost om de maatregelen ingevoerd te krijgen). Kies bij voorkeur een combinatie van individuele, team- en organisatiemaatregelen.
  • Zet de maatregelen in een concreet plan van aanpak, met een begroting en tijdpad.
  • Voer de maatregelen uit en bewaak de voortgang.
  • Evalueer de resultaten en stel de plannen zo nodig bij.
  • Meer informatie over een werkwijze voor een werkdrukproject op organisatiesniveau staat in de Monitor psychosociale arbeidsbelasting

Links / aan de slag

Bekijk de gehele website van de Arbocatalogus van de GGZ.

Bron: Arbocatalogus geestelijke gezondheidszorg

Deze oplossing is ingedeeld in: