Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Herinrichten van de werkomgeving

Herinrichten van de werkomgeving

Beschrijving
De inrichting van de omgeving kan irritaties bij klanten voorkomen. Bijvoorbeeld een wachtruimte die prettig is ingericht, een aangename temperatuur heeft en comfortabele stoelen en tijdschriften. Of een systeem met nummertjes dat duidelijk maakt hoe lang de klant nog moet wachten. Daarnaast kan de inrichting van een omgeving ook het gevoel van veiligheid bij werknemers vergroten. Een losse bureaulamp kan een wapen zijn, een lamp aan het plafond niet. Een achteruitgang in een spreekkamer of een alarmknop kan het gevoel van veiligheid vergroten. Als collega’s hoorbaar of (door een glazen wand) zichtbaar aanwezig zijn, kan dat een drempel zijn voor agressief gedrag.

Effect

  • Deze oplossing voorkomt agressie-incidenten en vergroot het gevoel van veiligheid van werknemers.
  • Ook draagt deze oplossing bij aan de tevredenheid van de klant en aan een positief imago van de organisatie.

Tips

  • Voordat u de omgeving opnieuw inricht, zult u eerst een analyse moeten maken van de aspecten die:
    - bij klanten agressie kunnen opwekken;
    - bij werknemers een gevoel van onveiligheid veroorzaken.
  • Het herinrichten van een ruimte kan enige tijd in beslag nemen en er moeten kosten worden gemaakt voor de herinrichting.

Links / aan de slag

  • Het kan nuttig zijn een externe begeleider (ergonoom) in te schakelen.

Bron: DeArbocatalogus.nl