Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Hoe ga je om met Techno-verslaving

Hoe ga je om met Techno-verslaving

Beschrijving
Naast techno-stress is er nog een ander fenomeen dat een aanslag doet op de gezondheid: techno-verslaving. Veel werknemers geven aan ook buiten werktijd de apparaten zeer frequent te ‘checken’.

Effect
Onderzoek onder Australische studenten geeft duidelijke indicaties voor het gevoel verloren te zijn zonder mobieltje. Ook is er sprake van overdaad en dwangmatig gedrag.

Tips

  • Volg voorlichting over de mogelijke risico’s.
  • Maak afspraken over bereikbaarheid.

Links / aan de slag
De Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van de vakcentrale FNV onderzoek gedaan naar Technostress. Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Deze oplossing is ingedeeld in: