Preventiemedewerkers

voor mijn team: Werk en priv

Werk en privé in balans voor leidinggevende

Beschrijving
Werk en privé lopen tegenwoordig steeds meer in elkaar over. Hoe hoger de werkdruk, hoe lastiger het is om daar privé geen last van te hebben. Bij Het Nieuwe Werken (HNW) wordt de grens tussen werk en privé nóg minder scherp. Werknemers werken dan immers steeds meer thuis en buiten kantoortijden. Hierdoor kunnen ze het gevoel krijgen altijd aan het werk te moeten zijn. Door een goede werkplek thuis, een gezonde balans tussen werk en privézaken en goede afspraken over verlof zijn werk en privé in balans te krijgen en te houden.

Effect
HNW kan ervoor zorgen dat werknemers werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen. Werknemers met een gezonde balans tussen werk en privé hebben meer werkplezier, ervaren een gezonde werkdruk en verzuimen minder. Aan de andere kant bestaat bij HNW het risico dat werknemers bovenmatig veel uren werken. Bovendien kunnen ze het gevoel krijgen de hele dag aan het werk te (moeten) zijn, waardoor ze ongezonde werkdruk ervaren.
Werknemers met een gezonde balans tussen werk en privé zijn productiever, verzuimen minder en hebben minder behoefte om op zoek te gaan naar een andere werkgever.

Tips

  • Als werknemers thuis of elders werken is rechtstreeks toezicht lastiger. Informeren en voorlichten van werknemers en het gebruik van de RI&E zijn dan belangrijk om de werktijden gezond te houden.
  • Het kan helpen om een systeem van eigen registratie van arbeids- en rusttijden door de werknemer te combineren met regelmatige functioneringsgesprekken waarin de gegevens uit deze registratie onderwerp van gesprek zijn. 
  • Op de site van Gezondverbond kun je lezen over Realistische targets. Deze kunnen mede voorkomen dat medewerkers thuis continu aan het werk zijn.
  • Organiseer een periodiek werkoverleg met alle medewerkers, zodat collega’s in contact blijven met elkaar.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf

Deze oplossing is ingedeeld in: