Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Werk en priv

Werk en prive in balans voor werknemers

Beschrijving
Werk en privé lopen tegenwoordig steeds meer in elkaar over. Hoe hoger de werkdruk, hoe lastiger het is om daar privé geen last van te hebben. Bij Het Nieuwe Werken (HNW) wordt de grens tussen werk en privé nóg minder scherp. Werknemers werken dan immers steeds meer thuis en buiten kantoortijden. Hierdoor kunnen ze het gevoel krijgen altijd aan het werk te moeten zijn. Door een goede werkplek thuis, een gezonde balans tussen werk en privézaken en goede afspraken over verlof zijn werk en privé in balans te krijgen en te houden.

Effect
HNW kan ervoor zorgen dat werknemers werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen. Werknemers met een gezonde balans tussen werk en privé hebben meer werkplezier, ervaren een gezonde werkdruk en verzuimen minder. Aan de andere kant bestaat bij HNW het risico dat werknemers bovenmatig veel uren werken. Bovendien kunnen ze het gevoel krijgen de hele dag aan het werk te (moeten) zijn, waardoor ze ongezonde werkdruk ervaren.
Werknemers met een gezonde balans tussen werk en privé zijn productiever, verzuimen minder en hebben minder behoefte om op zoek te gaan naar een andere werkgever.

Tips

  • Wil je weten hoe belangrijk de balans werk-privé voor jou is, doe dan de test balans werk en privé (15 stellingen).
  • Kijk eens naar de tips van de verzekersingsbranche om meer balans tussen werk en privé te krijgen.
  • Als privéomstandigheden en werkroosters botsen, bespreek dan met je leidinggevende of en hoe jullie deze beter op elkaar af kunnen stemmen. 
  • Er zijn ook mogelijkheden op het gebied van zorgverlof en calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De cao en bedrijfsregelingen geven hier meestal informatie over.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf

Deze oplossing is ingedeeld in: