Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Zorg voor sociale steun

Zorg voor sociale steun

Beschrijving
Het verlagen van taakeisen en het vergroten van regelmogelijkheden zijn niet de enige oplossingsrichtingen om werkstress te verminderen. Het verbeteren van de sociale steun kan daar ook toe bijdragen. Als een medewerker onvoldoende regelmogelijkheden heeft om met zijn taakeisen om te gaan, kan sociale steun als een soort van buffer werken. Waar een disbalans tussen taakeisen en regelmogelijkheden tot werkstress kan leiden, kan sociale steun compensatie bieden, wat de kans op het ontstaan van werkstress verkleint.

Effect
Ongewenst gedrag zal afnemen.

Tips
Zorg voor een goede balans tussen ervaren inspanning en ervaren opbrengst. Het gevoel onvoldoende te worden beloond voor geleverde inspanningen is een belangrijke veroorzaker van stress. Een gesprek met werknemers over deze balans kan het risico op werkstress verminderen.

Kijk niet alleen naar de gebruikelijke oorzaken van stress, maar naar alle relevante aspecten in het bedrijf. Als u risicofactoren voor werkstress probeert op te sporen, is het belangrijk niet alleen te kijken naar het ‘standaardlijstje’ met veroorzakers van stress, maar ook naar stressveroorzakers die specifiek zijn voor de beroepsgroep.

Links / aan de slag

Zie ook de oplossing veranderen van de organisatiecultuur en verschillende modellen ter verklaring van werkstress

Bron: DeArbocatalogus.nl