Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Beschrijving
Iedere medewerker wordt gemiddeld een keer tijdens zijn loopbaan ziek door stress. Als dat gebeurt is dat erg vervelend voor de betrokken medewerker. En het heeft ook direct invloed op zijn (werk)omgeving.
Voor de medewerker die ziek is, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer met een gezonde werkdruk aan het werk is. Voor de leidinggevende is het belangrijk dat in de ziekteperiode het werk doorgaat en voor de collega’s is het belangrijk dat hun werkdruk door afwezigheid van hun collega niet ongezond oploopt.

Effect
Werkdruk en werkstress leiden tot fouten, minder productie, lagere tevredenheid en motivatie en tot klachten en verzuim.

Tips
-

Links /  aan de slag

  • Een zieke medewerker, maar het werk gaat door. Voorkom dat al het werk blijft liggen voor degene die weer terug komt. Kijk eerst welk werk uitgesteld kan worden. En wat nu moet... tja, verdelen over de collega's lijkt de makkelijkste oplossing. Maar ook voor hen geldt dat ze het werk af moeten kunnen krijgen binnen hun normale werktijd. Wat kan er bij hen af of uitgesteld worden? Is het mogelijk tijdelijk gekwalificeerde krachten in te huren? Willen collega's tijdelijk overwerken? 
  • Wilt u met uw medewerker in gesprek over stress kijk dan eerst bij de oplossing in gesprek bij signalen van stress. 
  • Vaak is er meer aan de hand. De uitval van één medewerker is vaak het topje van een ijsberg. Kijk eens bij "Meten van werkdruk" in deze handreiking. 
  • En als de medewerker weer aan het werk gaat, hoe voorkomt u dan herhaling? Kijk hiervoor bij "Voorkomen terugval na psychische klachten" in deze handreiking. 

Bron: Arbocatalogus contactcenters

Deze oplossing is ingedeeld in: