Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Ziek door te hoge werkdruk - en wat nu?

Beschrijving
Iedere medewerker wordt gemiddeld een keer tijdens zijn loopbaan ziek door stress. Als dat gebeurt is dat erg vervelend voor de betrokken medewerker. En het heeft ook direct invloed op zijn (werk)omgeving.

Voor de medewerker die ziek is, is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk weer met een gezonde werkdruk aan het werk is. Voor de leidinggevende is het belangrijk dat in de ziekteperiode het werk doorgaat en voor de collega’s is het belangrijk dat hun werkdruk door afwezigheid van hun collega niet ongezond oploopt.

Effect
Werkdruk en werkstress leidt tot fouten, minder productie, lagere tevredenheid en motivatie en tot klachten en verzuim.

Tips
Ziek worden door ongezonde werkdruk gebeurt niet zomaar. De werkdruk was dan langdurig te hoog of te laag en meestal is er de bekende 'druppel', waardoor het opeens niet meer gaat. Uw energie is op en werken gaat niet meer. Wat te doen?

Links /  aan de slag

  • Maak een afspraak met de bedrijfsarts (of huisarts) en vraag om advies.
  • Wilt u met uw leidinggevende in gesprek over stress, kijk dan bij in gesprek bij signalen van stress.
  • Wilt u weten wat de oorzaken van die ongezonde werkdruk zijn, kijk dan eens bij meten van werkdruk en doe de test voor werknemers. Er is vaak meer aan de hand dan die laatste druppel waardoor u ziek bent geworden.

Bron: Arbocatalogus contactcenters

Deze oplossing is ingedeeld in: