Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Voorkomen terugval na psychische klachten voor leidinggevende

Voorkomen terugval na psychische klachten voor leidinggevende

Beschrijving
Medewerkers die door stress verzuimen, vallen vaak nog enkele malen uit. Alleen tot rust komen en bijtanken is niet genoeg. In kleine stappen weer aangepast werk doen is belangrijk om terug te komen in het reguliere arbeidsproces. Werk blijkt vaak een goed medicijn. Om te zorgen dat de terugkeer geen terugval wordt, is het bovendien belangrijk om te leren van de reden van het verzuim.

Effect
Dit is de meest gerichte vorm van preventie en kan in veel gevallen (herhaald) verzuim voorkomen of beperken en dus verzuimkosten besparen. Medewerkers die begrijpen waarom zij verzuimden zullen zich meestal ook als persoon verder ontwikkelen. Dat betekent vaak betere prestaties op het werk.

Tips

  • Ga bij vage verzuimklachten en bij duidelijke stressoorzaken van verzuim in gesprek. Wat speelt er bij de medewerker? Welke signalen had de medewerker voor het verzuim? Hoe is een volgende verzuimperiode te voorkomen?
  • Ga met de medewerker na hoe hij/zij geleidelijk weer aan de slag kan gaan met aangepaste werkzaamheden of passend ander werk. Werk is vaak een medicijn.
  • Realiseer je dat iemand na een verzuimperiode vanwege psychische klachten nog langere tijd niet de oude is. Om nieuwe, gezonde gewoontes te leren is veel tijd nodig. Zet je begeleiding na de terugkeer dus meerdere maanden voort.

Links / aan de slag
Informeer bij HR naar het re-integratiebeleid en vraag naar de geleerde lessen uit het verleden.

  • Een praktische tool om een medewerker te helpen om zijn stress-signalen te leren kennen en er tijdig op te reageren is het signaallampje, op een site ontwikkeld door het Coronel Instituut.
  • Zie ook de oplossing 'In gesprek bij signalen van stress en ziek door te hoge werkdruk - en wat nu'. 
  • Veel informatie en tips rond psychisch verzuim en burnout vindt u op burnin.

Bron: Arbocatalogus contactcenters 

Deze oplossing is ingedeeld in: