Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Stress vermijden

Stress vermijden

Beschrijving
Helaas kun je werkdruk niet altijd voorkomen. Daarom is het zinvol om goed met stress om te kunnen gaan. Sommige mensen zijn daar beter toe in staat dan anderen. Stress vermijden heeft ook te maken met specifieke vaardigheden, die in vakjargon ook wel ‘coping’ genoemd worden. Coping is divers, en de ene manier is niet beter of slechter dan de andere. Coping is effectiever naarmate je meer stijlen beheerst. Je kunt dan in uiteenlopende situaties uit de voeten. 

Effect
Beter omgaan en liefst vermijden van stress.

Tips

  • Zelf oefenen. Neem de vier copingstijlen rustig door en kijk eens voor meer informatie op deze website. Als je het rijtje eens op jezelf betrekt, weet je waarschijnlijk wel waar je beter en waar je minder goed in bent. Maak afspraken met jezelf of beter nog: met een collega, familielid of vriend over welk gedrag van jezelf je wilt veranderen en hoe je wilt dat het nieuwe gedrag er heel concreet ‘uitziet’. Doe je dat laatste niet, dan is zeker voor anderen onduidelijk wanneer je je doel bereikt hebt en kunnen ze je ook geen gerichte feedback geven. Je kunt jezelf ook stimuleren door een beloning in het vooruitzicht te stellen die je krijgt wanneer je je doel, het nieuwe gedrag, voor de eerste keer tentoongespreid hebt. Een ander doel kan zijn dat je je oude gedrag gedurende een langere periode niet hebt laten zien. Het kan een stok achter de deur zijn, als je je leidinggevende in je plan betrekt.
  • Oefenen met anderen. Je kunt ook oefenen met anderen, zoals je collega’s. Kies bijvoorbeeld een manier van nee zeggen die bij je past en doe rollenspellen met de andere partij. Die vertel je natuurlijk eerst wat je wilt bereiken. Begin bij verzoeken waar je gemakkelijk nee op kunt zeggen en verhoog daarna steeds de moeilijkheidsgraad. Nee zeggen gaat trouwens de meesten het beste af wanneer:
  • 1. je allereerste woord van je reactie ‘nee’ is 
  • 2. je daarna zegt dat je geen tijd hebt, geen zin hebt et cetera 
  • 3. je beslist niet verder gaat uitleggen waarom dat zo is
  • 4. je een suggestie doet bij wie de ander misschien moet zijn om zijn of haar verzoek wél ingewilligd te krijgen.
  • Hulpmiddelen. Je kunt hulpmiddelen gebruiken om stress te vermijden, bijvoorbeeld een bordje ‘niet storen’. Het is vaak gemakkelijker om te zeggen dat je geen tijd hebt, als de ander al gezien heeft dat je niet gestoord kan worden. Een ander hulpmiddel is de deur dichtdoen, je agenda zichtbaar voor anderen blokken als je bijvoorbeeld aan een rapport moet werken.
  • Lezen. Lees in een boek of op internet over het onderwerp dat gaat over ‘je valkuil’. Valkuilen kunnen zijn assertiviteit of perfectionisme. Een goed en compact boekje om onnodige stressgedachten af te leren is ‘Beren op de weg, spinsel in je hoofd’.
  • Begeleiding. Als je er in je eentje of met een training toch niet voldoende uitkomt, laat je dan eventueel individueel begeleiden door een professional die aan je vaardigheden werkt. Dat kan vaak via bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfscounselor. Vraag je leidinggevende, HRM of P&O naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie. Je kunt echter ook naar je huisarts gaan en vragen of je begeleiding kan krijgen via het reguliere circuit, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog. 
  • Training. Heb je vooral problemen met werkstress, omdat vaardigheden die nodig zijn om werkdruk te beheersen bij jou minder ontwikkeld zijn, dan kan een training heel zinvol zijn. Zie stress trainingen.

Links /  aan de slag
Gebruik de links bij de tips.

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: