Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Signalen van stress herkennen met een checklist

Signalen van stress herkennen met een checklist

Beschrijving
Stress kun je krijgen als je te lang, of te vaak een te hoge werkdruk hebt. Maar ook door situaties buiten het werk, bijvoorbeeld in de privésfeer. Door goed op signalen van stress te letten kun je op tijd zien dat de werkdruk te hoog is en voorkomen dat je daar ziek van wordt.

Effect
Snel en vroeg herkennen van stress signalen maakt effectief aanpakken van stress mogelijk.

Tips
Voel je jezelf extra vermoeid of heb je last van stress? Ga bij jezelf na of je de signalen van werkdruk herkent. Signalen worden onderstaand weergegeven.

  • Zichtbare signalen in gedrag: overuren en/of achterstand in het werk, onderpresteren, prioriteiten verwarren, onzorgvuldig in het werk en/of het onderhoud van werk, fouten, ongevallen, bijna-ongevallen, geen of nauwelijks pauzes nemen, sociale isolatie, meer en ongezonder eten of drinken, meer roken, van de hak op de tak springen, door kleine tegenslagen overdreven van de wijs raken.
  • Zichtbare psychische / emotionele signalen: prikkelbaar, agressief, angstig, diep zuchtend, snel schrikken, ongemotiveerd, ontevreden, vergeetachtig, verstrooid, slecht kunnen concentreren, sarcastisch, somber, besluiteloos, chaotisch. 
  • Zichtbare lichamelijke signalen: oververmoeid, vermageren of juist aankomen, nagelbijten, beven, zweten, trillen, tics, huilen, gespannen houding, hyperventileren, huiduitslag, vaker en langer durende verkoudheden, hoofdpijnen en griepjes. 
  • Niet zichtbare signalen in gedrag: minder en onvoldoende ontspannen, bijvoorbeeld via sport of hobby’s, meer medicijngebruik (slaappillen, kalmeringsmiddelen, maagpillen), minder en onvoldoende over als lastig ervaren situaties praten, minder en onvoldoende emotionele steun ervaren.
  • Niet zichtbare psychische /emotionele signalen: geen afstand nemen van het werk, thuis zorgen maken over werkproblemen, verdrietig gevoel, depressief, zelfverwijten, schuldgevoel, angst voor de toekomst, gevoel van onrust, opgejaagd gevoel, onzeker, gevoel mislukkeling te zijn, onwerkelijk gevoel, ongeïnteresseerd gevoel, voortdurend piekeren.
  • Niet zichtbare lichamelijke signalen: spanning in nek en schouders, duizelig, gevoel flauw te vallen, sterretjes zien, slapeloos, vaak wakker of andere slaapklachten, hoofdpijn, migraine, spierpijn, opgeblazen gevoel, indigestie, oprispingen, maagpijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen, pijn of druk op de borst.

Bovenstaand overzicht is afkomstig uit: ‘Werkdruk in de hand – Een praktische aanpak voor managers' door Aukje van den Bent. Beschikbaar gesteld door Ergo-balans en BACTIC, © Aukje van den Bent.

Links / aan de slag

Wat kun je doen met de uitkomsten van de checklist?
Als je een aantal signalen herkent, is het tijd voor actie. Het is verstandig de signalen te bespreken met je leidinggevende, bedrijfsarts, of eventueel een medewerker van de afdeling HR. Als je signalen bij een collega herkent, kun je daar met die collega een gesprek over beginnen. Als je als leidinggevende signalen bij een medewerker ziet, is ook een gesprek nodig. 

Deze oplossing is ingedeeld in: