Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Herstelmogelijkheden

Herstelmogelijkheden bieden

Beschrijving
Er kunnen aspecten in het werk zijn die het werk (zeer) inspannend maken. Denk bijvoorbeeld aan de concentratie, temperatuur, fysieke belasting en mate van eentonig werk. Des te belangrijker is het om ervoor te zorgen dat er herstel kan plaatsvinden. Na gedane arbeid goed rusten dus.

Effect
Voldoende pauzes tijdens het werk en goed uitrusten en ontspannen na het werk is belangrijk om gezond te blijven en op het werk goed te kunnen (blijven) presteren. Wetenschappelijk onderzoek heeft het belang van voldoende herstel na inspanning duidelijk aangetoond.

Tips

 • Neem voldoende pauzes tijdens de werkdag.
 • Besteed aandacht aan de pauzefaciliteiten: van de beschikbaarheid van (gezond) eten en drinken tot de mogelijkheid om een afwisselende vorm van ontspanning te kiezen.
 • Voor verschillende soorten werk zijn verschillende soorten pauzes aan te bevelen. Dit zijn:
  • frequente korte passieve pauzes bij zware lichamelijke arbeid,  bijvoorbeeld regelmatig even gaan zitten;
  • frequente actieve minipauzes bij statische arbeid, bijvoorbeeld regelmatig even rek- en strekoefeningen doen of een stukje lopen;
  • frequente korte mentaal of fysiek actieve pauzes bij monotone en routinematige arbeid, dus bijvoorbeeld regelmatig even een boekje lezen of spelletje of een korte sportieve activiteit.
 • Indien medewerkers niet zelf hun pauzemoment en duur kunnen bepalen bespreek dit dan in een werkoverleg of met het medezeggenschapsorgaan. Bekijk of het pauzesysteem en de roosters passen bij de behoeftes aan herstel. Betrokkenheid bij en zeggenschap over pauzes en roosters van medewerkers is belangrijk.
 • Zorg voor gezonde roosters met voldoende hersteltijd na elke werkdag en na een reeks werkdagen. 
 • Zorg dat de roosters regelmaat kennen en voorspelbaar zijn.
 • Stimuleer bij medewerkers gezonde leefgewoontes. Bewust omgaan met slapen, eten, drinken en bewegen helpt om goed te herstellen.

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus Pluimvee