Preventiemedewerkers

voor mijn team: Verbeteren van de informatievoorziening en communicatie

Verbeteren van de informatievoorziening en communicatie

Beschrijving

Veel werkdrukproblemen worden veroorzaakt door onduidelijke of onvolledige informatie of misverstanden en onwetendheid. Dit kunt u oplossen door de communicatie te verbeteren tussen:

 • werknemer en leidinggevende (duidelijkheid over opdrachten, openheid om te bespreken wat er mis gaat).
 • collega's (duidelijkheid over taakverdeling, over verwachtingen).
 • collega’s van andere afdelingen (over planning, wensen en verwachtingen)en door werknemers goed te informeren over resultaten en ontwikkelingen van de organisatie als geheel en de eigen afdeling in het bijzonder. Werkoverleg, functioneringsgesprekken en regelmatige bilaterale overleggen tussen leidinggevende en werknemers zijn de meest aangewezen momenten van informatie uitwisseling.

Effecten

 • Er zullen minder verstoringen en knelpunten voorkomen, de werkdruk zal afnemen.
 • Goede informatievoorziening is een randvoorwaarde voor een goed gebruik van regelmogelijkheden.
 • Het oplossen van knelpunten zal het werkproces efficiënter maken.
 • Verbetering van communicatie kan de samenwerking binnen en tussen afdelingen verbeteren en zo het werkproces efficiënter maken.
 • De betrokkenheid van werknemers wordt vergroot.
 • Het stimuleert de ontwikkeling van werknemers.
 • De sfeer verbetert.

Tips

 • U zult overlegvormen moeten invoeren en een goed informatieplan moeten maken: wie heeft welke informatie op welk moment nodig? Besteed ook aandacht aan ‘de cultuur’ in het bedrijf (wat hoort hier, wat mag hier, wat is hier gebruikelijk?).
 • Soms is een communicatietraining voor leidinggevenden en werknemers nodig.
 • Het kan nuttig zijn een organisatie- of communicatieadviseur bij de ontwikkeling van het informatieplan te betrekken.

Links / aan de slag

Zie voor voorbeelden de brochure Druk werk: ?! Omgaan met werkdruk en werkstress van de Stichting van de Arbeid.

Bron: DeArbocatalogus.nl

 

Deze oplossing is ingedeeld in: