Preventiemedewerkers

voor mijn team: Communicatie en samenwerking verbeteren voor medewerkers

Communicatie en samenwerking verbeteren

Beschrijving
Samenwerken... met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, verschillende communicatiestijlen, onder hoge tijdsdruk...het kan best lastig zijn! Zeker als u elkaar nodig heeft om een product te maken en als u daarbij afhankelijk bent van elkaar en elkaars planning. Is de samenwerking niet optimaal? Bespreek het eens open met elkaar. Of overweeg een workshop of training.

Effect
In een ideale situatie begrijpen medewerkers en leidinggevende elkaar en vullen ze elkaar aan in hun diversiteit. Verwachtingen zijn duidelijk en teleurstellingen worden voorkomen. Medewerkers vragen elkaar zo nodig om hulp en zijn bereid om werk van elkaar over te nemen. Bij een prettige samenwerking en duidelijke communicatie ervaren medewerkers minder werkdruk. De productiviteit neemt toe, teleurstellingen nemen af en het vermogen elkaar te stimuleren wordt groter.

Tips

  • Ga eens na welke communicatievaardigheden bij u sterk ontwikkeld zijn en wat u wilt leren beter te doen. Denk maar aan: luisteren, vragen stellen, feedback geven, feedback ontvangen en non-verbale signalen opvangen.
  • Weet welke bijdrage u graag aan de samenwerking levert. Door te weten wanneer u in uw element bent kunt u uw eigen krachten verder versterken. Staat u het liefst op de voorgrond of werkt u liever achter de schermen? Gaat u op zoek naar nieuwe ideeën of bedenkt u ze liever zelf? Luistert u graag of zorgt u dat de andere teamleden aan het woord komen?
  • Zelf aankaarten: Bespreek het als je problemen ervaart in de samenwerking, of het nu gaat om collega’s van je eigen team of mensen van een andere afdeling. Als blijkt dat de samenwerking structureel moet veranderen, dan kunnen leidinggevenden betrokken worden om aan de oplossing te werken.
  • Onbekend maakt onbemind: Collega’s hoeven geen vrienden te zijn, maar je moet wel met elkaar kunnen samenwerken. Hebben de samenwerkingsproblemen te maken met het feit dat je de ander niet zo sympathiek vindt, dan kan het erg helpen om te socialiseren. Drink bijvoorbeeld eens samen een kopje koffie of lunch samen. Onbekend maakt onbemind, en elkaar wat beter leren kennen kan veel kou uit de lucht halen.
  • Gesprek voorbereiden: Als je last hebt van grote ergernis of je vindt het moeilijk om het probleem aan te kaarten, bereid het gesprek dan goed voor. Schrijf in steekwoorden op wat je wilt zeggen en welke woorden je daar bij wilt gebruiken. Neem gerust je briefje mee en gebruik het ter plekke. Het noteren van cruciale woorden helpt om zaken precies zo te benoemen als je ze beleeft. Betrek eventueel een collega in de voorbereiding: vraag hoe die het aan zou pakken of oefen het gesprek in een rollenspel.
  • Je leidinggevende inschakelen: Als het niet lukt om zelf de samenwerkingsproblemen met de betrokkene op te lossen, schakel dan je leidinggevende in.

Links / aan de slag

Vraag binnen je eigen organisatie naar de mogelijkheden voor regelmatig werkoverleg.

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche en Arbocatalogus contactcenters

 

Deze oplossing is ingedeeld in: