Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Flexibilisering van werktijden voor medewerkers

Flexibilisering van werktijden

Beschrijving
Als je zelf invloed hebt op je werktijden ervaar je vaak minder werkdruk. In sommige bedrijven komt het voor dat medewerkers een voorkeursrooster mogen opgeven, maar dat is nog niet overal het geval. Een bedrijf dat zijn medewerkers keuze en vrijheid gunt, kan ook tijdens drukke tijden vaak op extra inzet van zijn medewerkers rekenen. Het kan voor het bedrijf prettig zijn dat niet alle medewerkers op het zelfde tijdstip starten en ophouden met hun werk. Medewerkers kunnen met meer flexibiliteit vaak hun werktijden beter met hun privéleven afstemmen en andersom.

Effecten
Medewerkers met meer mogelijkheden om hun werk en privéleven af te stemmen zijn gemotiveerder en ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim en een hogere productiviteit. Bovendien kan flexibiliteit helpen om pieken op te vangen.

Tips
Merk je dat je vanwege je privésituatie en/of levensfase in de knel zit met de aanvang- en eindtijden van je werk? Kaart het aan bij je leidinggevende. In overleg is het vaak mogelijk je rooster aan te passen.

Links / aan de slag

-

Bron: Arbocatalogus contactcenters

Deze oplossing is ingedeeld in: