Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Ontstressen

Ontstressen

Beschrijving
Stress gaat verder dan je werk. Andere vormen van stress, zoals relatiestress, posttraumatische stress en infostress – door de stortvloed aan informatie via de media – kunnen ook in je privéleven de kop opsteken. Wat de oorzaak van stress ook is: het is belangrijk om lichamelijk en geestelijk voldoende ontspannen te blijven. Dat is niet altijd makkelijk.

Effect
Stress uit zich meestal eerst op je ‘zwakke plekken’: de één krijgt hoofdpijn, de ander een hoge bloeddruk, weer een ander krijgt last van rsi, dat tegenwoordig ook wel KANS heet: Klachten aan Arm, Nek en Schouders. Loop niet te lang door met klachten, want het risico bestaat dat ze chronisch worden. Hoe kun je ontstressen?

Tips  
Op het werk:

 • Grote pauze: Neem tijd voor een grote pauze op een plek waar je niet gestoord kunt worden door werkzaken. Houd als stelregel aan: minimaal een half uur na maximaal vijf uur werken. Ga bij goed weer naar buiten, bijvoorbeeld voor een lunchwandeling.
 • Micropauzes: Neem ‘micropauzes’, in ieder geval vijf minuten per uur. Doe dan bij voorkeur ook korte ontspanningsoefeningen. De praktijk leert dat deze tijd door meer concentratie en ontspanning tijdens het werk makkelijk terugverdiend wordt.
 • Pauzesoftware: Vraag eventueel je leidinggevende om pauzesoftware op je computer te laten installeren. 
 • Ontspanningsoefeningen: De pauzeprogramma’s bieden de mogelijkheid om ontspanningsoefeningen te doen. Zeker wanneer je last hebt van – beginnende – rsi is het heel verstandig ze te doen. Stress vergroot namelijk de kans op rsi, een hardnekkige aandoening, aanzienlijk. Ook yogaoefeningen kun je gewoon achter je computer doen.
 • Aandacht voor je lichaam: Natuurlijk kun je tijdens pauzes nog steeds heel gespannen zijn en blijven. Daarom zijn pauzes alleen niet voldoende. Blijf alert, je lichaam ‘vertelt’ je wanneer je gespannen bent. Blijf daarom op de signalen van je lichaam letten, niet alleen tijdens pauzes maar ook als je bezig bent. Leer je dat jezelf aan, dan ben je na verloop in staat om de opgebouwde en onnodige fysieke of geestelijke spanning direct weer los te laten.
 • Instructie on the job: Een bedrijfsfysiotherapeut of ergonoom die op het werk langskomt en kijkt hoe je zit en werkt, kan van grote waarde zijn. Hij kan de instelling van je werkplek aanpassen en je houding corrigeren en je attent maken op spiergroepen die onnodig gespannen zijn. Bovendien kan hij je oefeningen geven om ze te leren ontspannen. Zeker wanneer deze instructie periodiek plaats vindt, ontwikkel je een alertheid voor werkhouding en spanning in je lijf en leer je vroegtijdig onnodige spierspanning los te laten.

Wat kun je thuis doen?

 • Bijtanken: Rust is een goede remedie tegen stress. Bij een normale hoeveelheid stress is een goede nachtrust over het algemeen voldoende om lichaam en geest te ontspannen en te herstellen.
 • Mindfulness: Bij aanhoudende stress is dit vaak niet voldoende. Zelfs een relaxte vakantie helpt dan vaak niet meer. Wat lichaam en geest dan nodig hebben, is heel diepe rust. Dat kan bereikt worden door meditatie. Er zijn verschillende vormen van meditatie. Een overeenkomst is dat ze allemaal tot doel hebben geest en lichaam tot ontspanning te brengen. Een middel dat ook onder deze groep valt is aandachtstraining ofwel mindfulness.
 • Yoga: Bij yoga draait het allemaal om lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken en meditatie. Net als bij meditatie geldt dat er vele verschillende stromingen zijn. Yogaoefeningen zijn overal te doen. Er zijn verschillende Engelstalige sites met oefeningen, inclusief bewegende beelden en uitleg wat het mentale en fysieke effect is.
 • Muziek: Ook muziek heeft een meetbare invloed op onze hersenen. Vooral harmonieuze muziek in het tempo van de hartslag van een ontspannen mens blijkt een positieve uitwerking op gestreste mensen te hebben. Schrille geluiden en te grote contrasten komen in stressreducerende muziek niet voor.
 • Breinmachine: In onze hersenen zijn verschillende soorten golven meetbaar: alpha, bèta, thèta en delta. Iemand met veel stress heeft een sterke bèta-activiteit. Met behulp van een breinmachine zijn de frequenties van onze hersenen te beïnvloeden. Een breinmachine bestaat uit een koptelefoon en een speciale bril. De hersenen worden via de bril door lichtpulsen en geluidsfrequenties gestimuleerd. Uiteindelijk gaan de hersengolven synchroon lopen met de licht- en geluidsgolven. Hierdoor kan iemand in een soort slaaptoestand of meditatieve trance komen. Breinmachines worden onder meer gebruikt om stress te verminderen, voor ontspanning en bestrijding van slapeloosheid. Bovendien ga je er helderder van denken en worden emoties stabieler.
 • Bewegen: Ook door voldoende te bewegen kun je je ontspannen. Let op: snel lopen, fietsen of autorijden tussen afspraken tijdens, en voor en na je werkdag, heeft een te verwaarlozen effect. Gebruik deze momenten liever om lichamelijk en geestelijk te ontspannen.
 • Ontspannen door luisteren: Je kunt ook gesproken ontspanningsoefeningen volgen. Let op: doe zulke oefeningen niet in de auto!

Links / aan de slag

Werkgevers zien steeds meer het belang van tijdig ontstressen. Daarom zijn er steeds meer organisaties die niet alleen beweging stimuleren, maar ook de mogelijkheid bieden om op het werk bijvoorbeeld aan beweging, meditatie of yoga te doen, eventueel op kosten van de zaak. 

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: