Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Duurzame functies

Duurzame functies

Beschrijving
Duurzame functies helpen een hoge werkdruk op de lange termijn te voorkomen. Een duurzame functie biedt voldoende variatie in taken, moeilijkheid, regelmogelijkheden, communicatie, zelfstandigheid en terugkoppeling. Duurzame functies zijn uitdagender en leuker voor werknemers en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit. Bovendien vormen ze een goede basis voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Duurzame functies zijn niet zomaar te creëren. Ze vragen een goed ontwerp voor de lange termijn. Veranderingen als fusies en reorganisaties bieden de beste kansen om duurzame functies in te voeren.

Effect
Het creëren van duurzame functies biedt de volgende voordelen:

 • Minder werkdruk, RSI/KANS en verzuim.
 • Geringer verloop.
 • Meer betrokkenheid bij het werk.
 • Minder ‘blinde fouten’ en ongevallen.
 • Grotere klantvriendelijkheid.
 • Hogere flexibiliteit en betrokkenheid. Hierdoor neemt de productiviteit toe en het verloop af.
 • Het invoeren van meer duurzame functies vraagt veranderingen in de organisatie en taakverdeling van het werk. Het kan nodig zijn hiervoor een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) in te schakelen.

Tips
De volgende ontwerpcriteria bieden inspiratie voor duurzame functies:

 • De functie vormt een logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken.
 • Werknemers kunnen problemen die in het werk ontstaan zelf oplossen. Of ze kunnen de problemen ter sprake brengen zodat ze worden opgelost.
 • De functie omvat geen herhaalwerk van minder dan één minuut en geen extreem langdurig beeldschermwerk (meer dan vijf à zes uur per dag).
 • De functie bestaat uit een gevarieerde opbouw van gemakkelijk en moeilijk werk. Hierdoor is de kans op psychische overbelasting minimaal en de kans op leermogelijkheden groot.
 • De functie biedt de werknemer ruimte om werktempo, methode, werkvolgorde en inrichting van de werkplek zelf te bepalen.
 • De functie biedt contactmogelijkheden met collega’s voor ondersteuning, functioneel overleg en sociale omgang.
 • Er vindt goede terugkoppeling plaats over doelen en resultaten van het werk.

Specifiek voor leidinggevenden:

 • Bespreek in het werkoverleg wat de mogelijkheden zijn om binnen de afdeling of in overleg met andere afdelingen aspecten van duurzame functies toe te passen. Kijk of het bijvoorbeeld mogelijk is om werknemers meer verantwoordelijkheid te geven in overleg met klanten of andere afdelingen.

  Specifiek voor arboprofessionals en P&O/HR adviseurs:
 • Benut de criteria voor duurzame functies bij het adviseren over organisatieverandering, of als u betrokken bent bij een aanpak ‘duurzame inzetbaarheid’, of ‘levensbewust personeelsbeleid’.

  Specifiek voor de OR:
 • Bespreek bij veranderingen en herinrichting al in een vroeg stadium met het management de duurzaamheid van functies en kwaliteit van de arbeid. Schakel hierbij zo nodig Arbeids en organisatie (A&O)-deskundigen in.

Links / aan de slag

 • Meten is weten. Een goede manier om te inventariseren welke werkdruk een werknemer ervaart is het uitvoeren van een individuele werkdrukanalyse.
 • Bij duurzame functies gaat het er om dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Neem ook eens een kijkje op de website samenhangend inzetbaarheidsbeleid van het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties FNV-Bondgenoten, CNV-Dienstenbond en De Unie. 

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf 

Deze oplossing is ingedeeld in: