Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Checklist werkdruk werknemer

Checklist werkdruk werknemer

Beschrijving

De checklist werkdruk werknemer is een handig hulpmiddel wanneer je denkt last te hebben van werkdruk. Met de checklist kun je, aan de hand van een opsomming van stresssignalen, checken of je zelf last hebt van werkdruk. Als dat het geval is, dan laat de checklist je zien hoe je de werkdruk kunt aanpakken.

Effect

In kaart brengen van de werkdruk.

Tips
Heb je na het lezen van de oplossingen nog geen idee wat je het beste kunt doen? Dan heb je waarschijnlijk nog te weinig zicht op de oorzaken van de werkdruk die je ervaart. Het is dan nodig je werkdruk te bespreken met je leidinggevende. Die kan je helpen om het probleem en de oorzaken te verhelderen.

Het is handig om de checklist te printen en ‘m in de buurt van je werkplek te houden. Zo kun je snel iets doen aan eventuele werkdruk of werkstress.

Links / aan de slag 

Bekijk de checklist.

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: