Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Verbeteren van hulpmiddelen en systemen

Verbeteren van hulpmiddelen en systemen

Beschrijving
Werkdruk kan worden veroorzaakt door storingen of vertragingen van apparatuur of computersystemen. Systemen die niet goed bij de werkprocessen passen, kunnen ook vertraging opleveren en daarmee werkdruk. Het verbeteren van (de kwaliteit van) hulpmiddelen of het beter laten aansluiten van systemen op werkprocessen kan werkdruk verminderen.

Effect

 • Er zullen minder verstoringen en knelpunten voorkomen, de werkdruk zal verminderen.
 • Een verbetering van de systemen kan ook het risico op RSI verminderen.
 • Het oplossen van knelpunten en verstoringen zal het werkproces efficiënter maken.
 • Hulpmiddelen die ‘het goed doen’, worden beter gebruikt.
 • Systemen die aansluiten op werkprocessen worden beter gebruikt.

Tips
Benodigde inspanning:

 • Inventarisatie van de benodigde hulpmiddelen.
 • Aanschaf (of verbetering) van hulpmiddelen.
 • Ontwikkeling van een onderhoudsplan, zodat storingen in de toekomst worden verminderd.
 • Analyse van stappen in werkprocessen.
 • Inventarisatie van ondersteuningsmogelijkheden door systemen.
 • Voor het aanpassen van systemen is externe begeleiding nodig.
 • Het aanpassen of vernieuwen van hulpmiddelen of systemen kan veel geld kosten.

Links /  aan de slag

Bron: DeArbocatalogus.nl

Deze oplossing is ingedeeld in: