Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden

Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden

Beschrijving
Steeds vaker is het voor het behouden van personeel van belang dat je als werkgever flexibel aansluiting zoekt op de levensfasen, -situaties en -domeinen van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die kinderen hebben of een kinderwens.
Om aan werknemerswensen tegemoet te komen kan het zinvol zijn om een cafetariamodel van arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. Zo’n model maakt niet alleen verschillen mogelijk tússen functies maar ook bínnen functies. 

Effect
Door deze oplossingen verder toe te spitsen op voor de organisatie relevante levensfasen van werknemers, maak je levensfasebeleid.

Tips

  • Arbeidsvoorwaarden: Medewerkers blijken meestal de voorkeur te geven aan een vast loon, maar hechten relatief grote waarde aan secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld is het beschikbare opleidingsbudget voor werknemers en de richtlijnen voor opleidings- en trainingsmogelijkheden die daar bijhoren. Het is daarom de vraag of het koppelen van een bonus aan de verblijfsduur – zoals hier en daar in de branche gebeurt – het gewenste effect sorteert.
  • Incentives: Ook andere vormen van incentives kunnen nuttig zijn, zoals het winnen van reizen. Ook competities kunnen bijdragen aan het binden van medewerkers. De vorm waarin je zo’n competitief instrument giet, is van doorslaggevend belang. Algemeen geldt bij deze maatregelen dat je ze blijvend moet herhalen, omdat het om externe prikkels gaat.
  • Zorgvuldigheid: Welk systeem je ook hanteert, belangrijk is altijd oog te houden voor overzichtelijkheid en uitvoerbaarheid van het primaire proces. Goed voorafgaand onderzoek, alsmede professionele begeleiding in zo’n traject is van groot belang om een effectief en uitvoerbaar systeem te ontwikkelen en een juiste plaats te geven in de organisatie.
  • Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen deel zijn van een breder levensfasebeleid, waarin aandacht is voor lichamelijke en geestelijke fitheid van werknemers in de verschillende levensfasen en voor aansluitende arbeidsvoorwaarden.

Links / aan de slag
Diverse oplossingen in deze handreiking hebben een relatie met de levensfase waarin de werknemer zich bevindt. 

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: