Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Goed afhandelen van een agressie-incident

Goed afhandelen van een agressie-incident

Beschrijving
Als een agressie-incident heeft plaatsgevonden, is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende. Dat geldt zowel direct na het incident, als bij de latere opvang en het melden van het incident. U kunt als werkgever een protocol opstellen over hoe de organisatie met agressie kan omgaan. Direct na het incident moet u de werknemer opvangen en indien nodig medische zorg inschakelen. Overleg met de werknemers over of en hoe er aangifte wordt gedaan. Vervolgens is verdere nazorg belangrijk.

Effect
Door op een juiste manier met een agressie incident om te gaan voorkomt u:

  • ziekteverzuim;
  • posttraumatische stress;
  • demotivatie.

Het getuigt van goed werkgeverschap als organisaties agressie-incidenten professioneel afhandelen en voldoende aandacht geven aan de werknemer. U voorkomt daarmee ook dat werknemers hun betrokkenheid verliezen.

Tips

  • Het kan nodig zijn dat u leidinggevenden extra moeten trainen in het omgaan met een agressie-incident.
  • U moet een protocol opstellen waarin u stapsgewijs aangeeft wie welke acties moet nemen nadat een incident heeft plaatsgevonden.
  • Stel dit protocol samen met betrokkenen op en toets het op haalbaarheid en wenselijkheid.

Links / aan de slag
-

Bron: DeArbocatalogus.nl