Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Professionalisering van leidinggevenden

Professionalisering van leidinggevenden

Beschrijving
Als leidinggevende moet u eigenlijk een schaap met vijf poten zijn. Er wordt veel van u verwacht. Rond werkdruk is het om te beginnen erg belangrijk dat u uw eigen werkdruk onder controle hebt. Natuurlijk wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan het gezond houden van de werkdruk van uw medewerkers. Daar heeft u veel invloed op. Door communicatie, complimenten of (opbouwende) kritiek en door uw beslissingen kunt u de werkdruk op laten laaien en -gelukkig- vaak ook blussen!
Er zijn diverse mogelijkheden om uw vaardigheden verder te ontwikkelen.

Effect

 • De werkdruk neemt af.
 • De sociale steun verbetert (en daarmee zal het risico op werkstress afnemen).
 • Een goede professionele aansturing zal het werkproces verbeteren.
 • Het snel oplossen van knelpunten zal het werkproces efficiënter maken.
 • De tevredenheid van werknemers neemt toe.
 • De sfeer verbetert.

Tips

 • Ieder mens ervaart zijn werk anders. Door de werkdrukbeleving van uw medewerkers serieus te nemen, respecteert u de medewerkers.
 • Sta open voor feedback en vraag er ook regelmatig zelf om. Een blik in zo'n spiegel helpt om uzelf alert te houden.
 • Goed voorbeeld doet goed volgen. Wie rustig maar toch hard en efficiënt werkt straalt zijn zelfvertrouwen en competenties vaak uit naar zijn medewerkers. Kom je bijvoorbeeld zelf altijd te laat of is je bureau een chaos, dan wordt het lastig om de aanpak van werkdruk te verkopen in je team. Mocht je zélf problemen hebben met werkdruk, dan is het verstandig dat je er eerst of in ieder geval óók mee aan de slag gaat. Zoek in deze arbocatalogus dan bij werkdruk op ‘werknemer’ en maak een actieplan voor verbetering met je eigen leidinggevende.
 • Neem voldoende tijd. Zorg verder dat je tijd, oog en oor hebt voor vragen en behoeften van je werknemers. Doe je dat niet, dan zullen je werknemers het snel afleren om problemen met werkdruk bij je aan te kaarten.
 • Lange adem. Het oplossen of verminderen van werkdruk is tenslotte niet zoiets als noodverlichting aanbrengen die toevallig nog ontbreekt. Het aanpakken van werkdruk vraagt een lange adem. Jij bent als leidinggevende verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden op je afdeling en dus ligt de primaire verantwoordelijkheid bij jou om werkdrukaanpak tot een succes te maken.

Hoe kun je als leidinggevende je kennis en vaardigheden vergroten om met werkdruk in je team om te gaan? Hieronder vindt u tips voor trainingen:

 • Training situationeel leidinggeven: Sommige werknemers hebben zo’n ervaring of persoonlijkheid dat je als leidinggevende heel veel werk aan ze kunt delegeren, zonder dat zij daarin ‘verdrinken’. Andere werknemers hebben juist veel instructie nodig. Om werkdrukbeleving te beheersen, is het noodzakelijk dat je kunt afstemmen op ieders niveau. Een training situationeel leidinggeven kan bijdragen aan het managen van personeel op hun actuele niveau in hun functie. 
 • Training functioneringsgesprekken: Functioneringsgesprekken voeren is een essentieel onderdeel van het takenpakket van elke leidinggevende. Je brengt er overbelasting van werknemers mee aan het licht. Een training die je bijspijkert op het gebied van functioneringsgesprekken kan dus zinvol zijn.
 • Training stijl van leidinggeven of coachend leiderschap: Bij het bespreekbaar maken van werkdruk is de stijl van leidinggeven een belangrijke factor. Zo zijn onder andere de volgende zaken van belang:
  - Open overleg over het werk stimuleren.
  - Werkdruk en werkstress tijdens het werkoverleg actief aan de orde stellen.
  - Een werksfeer bevorderen waarin mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen.
  - Elkaar waardering geven en van elkaar leren.
  - Werknemers stimuleren in en coachen bij het oplossen van problemen.
  - Regelmogelijkheden benutten.
  - Samenwerken en met elkaar communiceren.
 • Training teamplanning: In sommige branches kan het werken met een dagplanning een grote bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk. Om een dagplanning goed in de vingers te krijgen is een training nuttig. Zoek een leverancier die de inhoud van de dagplanning training toesnijdt op je organisatie.

Links / aan de slag

 • Om uw eigen werkdruk in de hand te houden kunt u denken aan trainingen persoonlijke effectiviteit. 
 • Specifiek rond het managen van werkdruk van medewerkers bestaan er trainingen als 'Aan de slag met werkdruk' en 'Stresssignalering bij medewerkers'.
 • Ook bredere opleidingen rond coaching, stijl van leidinggeven en communiceren hebben effect op het effectief begeleiden en omgaan met werkdruk van medewerkers.
 • Er zijn veel grote en kleine aanbieders voor trainingen rond leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Ook voor specifieke trainingen om werkdruk bij medewerkers te managen is er een ruim aanbod beschikbaar. Kijk in managementbladen en op managementsites ter inspiratie. 

Bron: DeArbocatalogus.nl

Deze oplossing is ingedeeld in: