Preventiemedewerkers

voor mijn organisatie: Meten = weten

Meten = weten (werkdruk)

Beschrijving
Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk. Hoe hoog is de werkdruk in de organisatie, bij teams en bij individuele werknemers? En wat zijn de oorzaken van die werkdruk? Als dit bekend is, kunnen organisaties maximaal effectief aan de slag met oplossingen om die werkdruk tegen te gaan. Je allereerste actie is kijken welke informatie al aanwezig is. Denk aan:

  • een risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • een preventief medisch onderzoek;
  • een onderzoek werkbeleving;
  • een onderzoek kengetallen personeel;
  • als kwalitatieve informatie volstaat, kan interviews afnemen zinvol zijn.

Bedenk goed dat de praktijk leert dat organisaties soms werkdruk gaan meten, terwijl het probleem eigenlijk is dat ze niet weten hoe ze werkdruk aan moeten pakken. In dat geval is meten natuurlijk slechts uitstel van actie.

Effect

  • Op basis van onderzoek, vragenlijsten, interviews of meting krijgt de organisatie, het team of de werknemer zicht op de hoogte van de werkdruk en de oorzaken.
  • Alleen weten waar de werkdruk ongezond hoog is en waar de oorzaken liggen levert nog geen winst op. Ongezonde werkdruk daalt pas als er vervolgens oplossingen voor worden bedacht en ingevoerd. Werknemers zijn dan productiever, maken minder fouten en verzuimen minder.

Tips
Bekijk welk meetinstrument het meeste geschikt is voor jouw organisatie. 

Links / aan de slag
-

Bron: Arbocatalogus (zorg-)verzekeringsbedrijf