Preventiemedewerkers

voor mijzelf: Gezondheid verbeteren voor leidinggevende

Gezondheid verbeteren voor leidinggevende

Beschrijving
Onderzoek laat zien dat niet-rokers minder ziek zijn dan rokers. Soortgelijke relaties gelden voor bewegen en roken. Los van de effecten die een ongezonde of minder gezonde leefstijl op ziekteverzuim heeft, heeft gezondheid effect op de algehele kwaliteit van leven. Gezond zijn is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. Wat je van je ouders genetisch hebt meegekregen is niet te beïnvloeden. Maar voor een gezonde leefstijl kun je zelf kiezen.
Een gezonde en aangename manier van leven is veel dichterbij dan je denkt.

Effect
Een gezonde leefstijl houdt je hart en bloedvaten in conditie. De kans op hart- en vaatziekten wordt daardoor veel kleiner. En voor mensen die al hart- of vaatproblemen hebben, geldt dat ze zich beter voelen.

Tips

  • Gezondheidsmanagement: ‘Gezondheidsmanagement’ houdt in dat de werkgever de gezondheid van het personeel wil verbeteren. Daarbij wordt vaak met BRAVO gewerkt: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspannen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gezondheidsdagen te organiseren of losse BRAVO-interventies aan te bieden. Veel meer effect bereik je door ze te koppelen aan een periodiek preventief medisch onderzoek. Als je als werkgever BRAVO-interventies aanbiedt, zoals beweegprogramma’s, kan de bedrijfsart daar tijdens het individuele PMO-consult naar doorverwijzen. Bovendien kunnen door een tweede meting met een PMO na een periode van bijvoorbeeld twee jaar de effecten van het gezondheidsbeleid onderzocht worden en kunnen de BRAVO-interventies eventueel worden bijgesteld.
  • Gezondheidsinterventies: In relatie tot werkdruk hebben vooral de volgende gezondheidsinterventies positieve effecten.
  • Ontspanning: Fysieke en mentale ontspanningsoefeningen – bijvoorbeeld yoga of aandachtstraining – kunnen veel bijdragen aan het voorkomen en verminderen van stressklachten. Ook periodieke instructies ‘on the job’ kunnen prima bijdragen aan het leren ontspannen. 
  • Beweging: Voldoende lichamelijke beweging ontspant het lichaam en werkt ook tegen depressieve klachten.
  • Het is een goed idee om gezondheidsinterventies in het introductieprogramma voor nieuwe werknemers op te nemen, bijvoorbeeld in audiovisueel lesmateriaal. Zo weten ze direct vanaf hun indiensttreding van het bestaan  en kunnen ze er gebruik van maken.

Links / Aan de slag

Bron: Arbocatalogus vaste medewerkers uitzendbranche

Deze oplossing is ingedeeld in: